Předplatní kupóny MHD Plzeň

Od 1. listopadu 1981 se začal v plzeňské městské hromadné dopravě uplatňovat systém "mechanického odbavování cestujících". To znamená jednotný nepřestupný tarif v celé síti MHD, nákup jízdenek mimo vozidlo a označování jízdenky ve strojku uvnitř vozu.

Původní již zrušená tramvajenka Změna systému sebou přinesla i zavedení předplatných jízdenek. Legitimace s předplatným s hezkým lidovým názvem tramvajenka, se skládala ze dvou částí vložených v průhledném pouzdře. Na kmenovém listu bylo číslo, fotografie majitele a na zadní straně jméno a adresa. Druhým dílem byl časový kupon, či lidově známka. Kupony byly v prodeji měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční, při čemž vždy na kupon muselo být vypsané číslo kmenového listu. Podobu kupónů spolu s tarifem Vám přibližujeme v následujících částech.

Kupóny v letech:
1981 - 1985 ; 1986 - 1990 ; 1991 - 1995 ; 1996 - 2000 ; 2001 - 2004
rok 1986
Předplatné plnocenné - čtvrtletní:
Plnocenná čtvrtletní - I/1986
I. čtvrtletí 1986
Plnocenná čtvrtletní - II/1986
II. čtvrtletí 1986
Plnocenná čtvrtletní - III/1986
III. čtvrtletí 1986
Plnocenná čtvrtletní - IV/1986
IV. čtvrtletí 1986

Předplatné žákovské - měsíční:
Žákovská měsíční - 5/1986
květen 1986
rok 1987
Předplatné plnocenné - čtvrtletní:
Plnocenná čtvrtletní - I/1987
I. čtvrtletí 1987
Plnocenná čtvrtletní - II/1987
II. čtvrtletí 1987
Plnocenná čtvrtletní - III/1987
III. čtvrtletí 1987
Plnocenná čtvrtletní - IV/1987
IV. čtvrtletí 1987

Předplatné žákovské - měsíční:
Žákovská měsíční - 2/1987
únor 1987
rok 1988
Předplatné plnocenné - čtvrtletní:
Plnocenná čtvrtletní - I/1988
I. čtvrtletí 1988
Plnocenná čtvrtletní - II/1988
II. čtvrtletí 1988
Plnocenná čtvrtletní - III/1988
III. čtvrtletí 1988
Plnocenná čtvrtletní - IV/1988
IV. čtvrtletí 1988

Předplatné plnocenné - měsíční:
Plnocenná měsíční - 7/1988
červenec 1988

Předplatné žákovské - měsíční:
Žákovská měsíční - 12/1988
prosinec 1988
rok 1989
Předplatné plnocenné - čtvrtletní:
Plnocenná čtvrtletní - IV/1989
IV. čtvrtletí 1989

Předplatné plnocenné - měsíční:
Plnocenná měsíční - 9/1989
září 1989

Předplatné žákovské - měsíční:
Žákovská měsíční - 1/1989
leden 1989
rok 1990
Předplatné plnocenné - čtvrtletní:
Plnocenná čtvrtletní - III/1990
III. čtvrtletí 1990

Předplatné plnocenné - měsíční:
Žákovská měsíční - 1/1990
leden 1990
Tarif 11/1981 - 1989
 • Jednotlivé jízdné:
  • Plnocenné 1,- Kčs
  • Zlevněné --
 • Předplatné jízdné:
  • Plnocenné:
   • roční 490,- Kčs
   • čtvrtletní 130,- Kčs
   • měsíční 50,- Kčs
  • Zlevněné:
   • měsíční 20,- Kčs
  • Přenosné:
   • měsíční 140,- Kčs
Kupóny v letech:
1981 - 1985 ; 1986 - 1990 ; 1991 - 1995 ; 1996 - 2000 ; 2001 - 2004

 

Jízdní doklady

pavel2 & Hupi & www.plzensketramvaje.cz

Úvodní stránka