Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje
Plzeňské tramvaje
Plzeňské tramvaje
Plzeňské tramvaje

(výběr příspěvů na toto téma z rubriky Z provozu 2014)


Rekonstrukce U Zvonu zahájena

Oznámení o zahájení rekonstrukce 26. 3. 2014 Vyblokovaná parkovací místa a stavební buňky U Zvonu 26. 3. 2014 V nejbližších dnech začnou první práce na rekonstrukci v okolí prostoru U Zvonu. V pátek 21. 3. 2014 došlo k předání staveniště a 26. 3. 2014 se na místě objevila první vyblokovaná parkovací místa a stavební buňky.
Stručné info o rekonstrukci je na stránkách města.

Kácení zelěně U Zvonu před rekonstrukcí prostoru 30. 3. 2014 S kácením zeleně v prostoru U Zvonu se začalo předposlední den, před koncem vegetačního klidu, tedy v neděli 30. 3. 2014. Poslední zbytky smrčků padly pak ještě v pondělí ráno.

 

Kácení zelěně U Zvonu před rekonstrukcí prostoru 30. 3. 2014 Kácení zelěně U Zvonu před rekonstrukcí prostoru 30. 3. 2014 Kácení zelěně U Zvonu před rekonstrukcí prostoru 30. 3. 2014 Kácení zelěně U Zvonu před rekonstrukcí prostoru 30. 3. 2014 Po vykácení zeleně zůstalo pouze smetiště 31. 3. 2014


Složené pražce pro stavbu provizorní trati 7. 4. 2014 Vario LF plus projíždí kolem Zvonu 12. 4. 2014 Od začátku dubna začala rekonstrukce kolejiště, respektive celého prostoru U Zvonu. Hned během prvních týdnů se zde objevují složené dřevěné pražce pro stavbu provizorní trati.

Jsou vybagrovány některé chodníky a vytrhány koleje v již několik let odpojeném obratišti podél sadů. To bude v rámci rekonstrukce také opět obnoveno. Začátkem dubna je zatím tempo probíhajících prací velmi pozvolné.

V Pražské ulici se bagrují chodníky 14. 4. 2014 Zastávka Anglické nábřeží 10. 4. 2014 16. 4. 2014 Vytrhané kolejiště bývalého obratiště U Zvonu 19. 4. 2014
Vytrhané kolejiště bývalého obratiště U Zvonu 19. 4. 2014 Vario 353 přijíždí ke Zvonu 19. 4. 2014 19. 4. 2014 19. 4. 2014

U Zvonu 23. 4. 2014 Souprava Varií 358+359 U Zvonu 24. 4. 2014 Po velikonocích jsou práce U Zvonu viditelnější. Po chodnících jsou vyfrézovány i vozovky ve směru z centra a také podél obratiště u sadů.

 

Souprava 256+257 U Zvonu 24. 4. 2014 KT8D5-RN2P č. 290 v zastávce Anglické nábřeží 24. 4. 2014 Astra č. 302 U Zvonu 23. 4. 2014 Souprava 217+218 U Zvonu 23. 4. 2014


Co nového U Zvonu?

Vůz č. 208 v zastávce Anglické nábřeží 17. 5. 2014 Souprava 3248+249 v zastávce Anglické nábřeží 20. 5. 2014 Zdánlivě toho není příliš. V druhé polovině května zde probíhají různé výkopové práce na sítích. Nenápadně se také objevují patky pro nové sloupy trakčního vedení. Podél sadů pod manipulačním obratištěm je již upravováno nové podloží pod kolejiště.

Souprava 352+353 U Zvonu 20. 5. 2014 Patky pro nové sloupy - mová trať však půjde na druhé straně od nich 24. 5. 2014 Nové podloží podél sadů 24. 5. 2014 Nové podloží podél sadů 24. 5. 2014

Stavba kolejiště v obratišti U Zvonu 28. 5. 2014 Stavba kolejiště v obratišti U Zvonu 30. 5. 2014 Zatím, co v trase pojížděných tratí se s rekonstrukcí kolejiště ještě nezačalo, tak kolej v manipulačním obratišti se objevuje v posledním květovém týdnu rychle. Možná trochu překvapivě jsou kolejnice na dřevěných pražcích.

Pohled na prostor U Zvonu 25. 5. 2014 Vario 352 pře bývalým kinem Hvězda v Pražské ulici 31. 5. 2014 Vario v rekonstruované Pražské ulici 31. 5. 2014 Křižíkova osmnáctka projíždí rekonstruovaným prostorem U Zvonu 31. 5. 2014 T3M č. 241 v Pražské ulici 31. 5. 2014

Astra č. 304 projíždí kolem Zvonu v den, kdy se zde objevily nové sloupy pro trakční vedení 4. 6. 2014 T3M č. 223+224 projíždí kolem nových sloupů U Zvonu 5. 6. 2014 Ustavování nových sloupů U Zvonu 5. 6. 2014 Ve středu 4. 6. 2014 byly do předem připravených patek vztyčeny nové sloupy trakčního vedení. O den později pak byly usazovány do roviny a zabetonovány.


Stavba provizorní trati v Pražské ulici

Stavba provizorní trati 17. 6. 2014 Astra č. 301 projíždí kolem rozestavěné provozorní trati 18. 6. 2014 Od pondělí 16. 6. 2014 se konečně začalo se stavbou provizorní trati u zastávky Anglické nábřeží. Zatím však jde jen o krátký kousek, neboť v navazujícím prostoru se ještě pracuje na vodovodním řadu. Po provizorní trati by se mělo začít jezdit až v průběhu července, ale jednokolejný provoz začne dříve.

První výhybka kolejového přejezdu u nádraží 18. 6. 2014 Kolejový přejezd u nádraží 20. 6. 2014 Mezi tím jsou postupně u nádraží v nočních hodinách instalovány výhybky kolejového přejezdu pro budoucí výluku. První se objevila 18. 6. a druhá 20. 6. 2014.

 


Výluka v Pražské ulici

KT8D5.RN2P č. 299 najíždí na jednokolejku v Sirkové ulici 30. 6. 2014 KT8D5.RN2P č. 296 v Pražské ulici 29. 6. 2014 Od soboty 28. 6. 2014 začala výluka koleje v Pražské ulici ve směru do centra. Tramvajový provoz je zajištěn následovně:
Na linkách č. 1 a 2 jsou nasazeny výhradně obousměrné vozy, které jedou od nádraží po protisměrné koleji až do konečné zastávky v Prešovské ulici. KT8D5.RN2P č. 291 v Pražské ulici 29. 6. 2014 Vario LF plus č. 355 na lince 1/2 v Palackého ulici 29. 6. 2014 Odtud pak pojedou po stejné koleji zpět, zatím co cestující si musí přestoupit případně na linku 1/2 jezdící přes sady Pětatřicátníků v trase Skvrňany - Bolevec a zpět. Oficiální informace jsou na letáku od PMDP.

Jak je patrné i z fotografií, pokračuje současně také výstavba provizorní trati, kam bude jednokolejný provoz převeden asi od 7. 7. 2014.

KT8D5.RN2P č. 288 U Zvonu 30. 6. 2014 KT8D5.RN2P č. 294 v Pražské ulici 29. 6. 2014 KT8D5.RN2P č. 288 v Prešovské ulici 29. 6. 2014 KT8D5.RN2P č. 288 v Pražské ulici 29. 6. 2014

Souprava 348+349 přejíždí přes kaliforňan v sadech Pětatřicátníků 29. 6. 2014 Souprava 319+254 před vjezdem do jednokolejky v zastávce Hlavní nádraží 30. 6. 2014 V sadech Pětatřicátníků je instalován povrchový kolejový přejezd, tzv. "kaliforňan". Slouží pro nájezdy tramvají z vozovny na linky č. 4 a 1/2. Tramvaje při cestě z vozovny přijedou jednokolejným úsekem do Prešovské ulice a odtud pokračují do sadů Pětatřicátníků. Sem však přijedou po protisměrné koleji a po přejezdu se tak dostanou na kolej správnou.

Souprava 282+283 při nájezdu na linku č. 4 v zastávce Prešovská 30. 6. 2014 Tramvaje při nájezdu na linky č. 1/2 a 4 v sadech Pětatřicátníků 30. 6. 2014 Souprava 223+224 při nájezdu na linku č. 1/2 v sadech Pětatřicátníků 30. 6. 2014 Tramvaje při nájezdu na linky č. 1/2 a 4 v sadech Pětatřicátníků 30. 6. 2014

Díky "kaliforňanu" však musí linka č. 4 ve směru na Bory objíždět sady Pětatřicátníků přes Palackého náměstí a Palackého ulicí.

Důvodem výše uvedené výluky je rekonstrukce dalšího navazující úseku Pražské ulice přes náměstí Republiky až na okraj Solní ulice.

Demontáž trolejového vedení v Pražské ulici 28. 6. 2014, foto: M. Kratochvíl Demontáž trolejového vedení na náměstí Republiky 28. 6. 2014, foto: M. Kratochvíl Pražská ulice 29. 6. 2014 Info o rekonstrukci na náměstí Republiky 29. 6. 2014

Souprava 360+341 přejíždí přes kaliforňan v sadech Pětatřicátníků 2. 7. 2014 Vario LF2/2 IN č. 366 přejíždí přes kaliforňan v sadech Pětatřicátníků 2. 7. 2014 Nepravidelně lze vidět najíždět tramvaje z vozovny, tedy jednokolejkou z Prešovské ulice a přes "Kaliforňan" v sadech Pětatřicátníků i ve dne. Může jít o zkušební jízdy, cvičné jízdy, objednané jízdy, či výjezd náhradních vozů za vadné. Takové jízdy musí jet Prešovskou ulicí vždy před oběma vozy linky č. 1 a 2, aby nedošlo k zablokování zastávky v Prešovské ulici.

T3M č. 223+224 čeká na uvolnění trati v Prešovské ulici 30. 6. 2014 Astra č. 306 čeká na uvolnění trati v Prešovské ulici 30. 6. 2014 V odpoledních hodinách pak již zatahují šejdrové spoje jednokolejkou. Zatahující soupravy jezdí manipulačně bez cestujících, neboť obvykle musí čekat i několik minut v Prešovské ulici před zastávkou na příjezd vozů od Slovan a Světovaru. Následně se za ně zařadí a jedou do vozovny. Večer přibližně po jedenácté hodině zatahující soupravy berou i cestující.


Co nového na stavbě U Zvonu?

V prvním červencovém týdnu se finišuje se stavbou provizorní trati. Ve čtvrtek na ní již "řádí" podbíječka. Ještě však zbývá úsek u Zbrojnické ulice a natáhnout troleje.

Podbíječka pracuje na provizorní trati v Pražské ulici 3. 7. 2014 Podbíječka pracuje na provizorní trati v Pražské ulici 3. 7. 2014 Podbíječka pracuje na provizorní trati v Pražské ulici 3. 7. 2014 Podbíječka pracuje na provizorní trati v Pražské ulici 3. 7. 2014

Mezi tím pokračuje rozebírání trati v Pražské ulici, včetně bagrování podloží.

Pražská ulice 2. 7. 2014 Pražská ulice 3. 7. 2014 Pražská ulice 2. 7. 2014 Pražská ulice 3. 7. 2014


Výluka při výluce

Solaris č. 512 v zastávce Radnice Slovany 5. 7. 2014 Solaris č. 503 na Anglickém nábřeží 5. 7. 2014 O víkendu 5. a 6. 7. 2014 probíhá úplná tramvajová výluka v Pražské ulici, respektive ze sadů Pětatřicátníků na Slovany a Světovar. Tramvaje jsou v tomto úseku nahrazeny autobusovými linkami 1A a 2A. Ze Slovan a Světovaru jedou po tramvajové trase až do zastávky Hlavní nádraží. Následně za mostem U Jána pokračují bez zastavení vlevo Solaris č. 512 na výlukové lince č. 2A před křižovatkou U Práce 5. 7. 2014 Solaris č. 512 na výlukové lince č. 2A v sadech Pětatřicátníků 5. 7. 2014 po Anglickém nábřeží, Americkou třídou k Práci a až do sadů Pětatřicátníků. Zde je zastávka současně výstupní a pro opačný směr nástupní. Cestující si přestoupí na tramvajovou linku 1/2 v trase Bolevec - Skvrňany a naopak zde do autobusů nastupují cestující směřující na Slovany a Světovar. Autobusy ze sadů Pětatřicátníků pokračují po průtahu Tyršovou ulicí k nádraží a dále po tramvajové trase.

Důvodem výluky je napojování provizorní tramvajové trati projíždějící lokalitou U Zvonu.

Napojování provizorní trati 5. 7. 2014 Napojování provizorní trati 5. 7. 2014 Napojování provizorní trati 5. 7. 2014 Napojování provizorní trati 5. 7. 2014

K fyzickému propojení kolejí došlo již v sobotu, ale během neděle se ještě na provizorní trati pracovalo. Úsek kolejiště u Zbrojnické ulice byl zasypáván štěrkem a dopoledne zde také pracovala podbíječka. Po třinácté hodině pak podbíječka dojela na most U Jána, kde se pomocí vlastních výsuvných pacek naložila na návěs. Podbíječka při práci je zachycena ve videogalerii.

Podbíječka při práci na provizorní trati 6. 7. 2014 Podbíječka při práci na provizorní trati 6. 7. 2014 Podbíječka při práci na provizorní trati 6. 7. 2014 Podbíječka se sama nakládá na návěs na mostě U Jána 6. 7. 2014

Po podbití ještě na celé trati několikrát projel bagr se zametacím adaptérem, který tak rovnoměrně upravil štěrkový povrch kolejiště.

Tzv. zametání provizorní trati 6. 7. 2014 Tzv. zametání provizorní trati 6. 7. 2014 Tzv. zametání provizorní trati 6. 7. 2014 Tzv. zametání provizorní trati 6. 7. 2014

Dráteníci při prácei v Pražské ulici 6. 7. 2014 Dráteníci při prácei v Pražské ulici 6. 7. 2014 Večer ještě probíhaly práce na trolejovém vedení. Kromě napojení provizorní trati také pracovníci vrchního vedení ostříhali troleje nad původní tratí.

 

Odstavené vozy na konečné Bolevec 6. 7. 2014 Odstavené vozy na konečné Košutka 6. 7. 2014 Odstavené vozy v obratišti Mozartova 5. 7. 2014 K víkendové výluce ještě zbývá dodat, že z důvodu odříznutí linek č. 4 a 1/2 od vozovny, nocovaly tramvaje na konečných. V obratišti Mozartova pak stály po celý víkend odstavené záložní vozy.


Provoz na provizorní trati

Od pondělí 7. 7. 2014 je tramvajový provoz veden po nové provizorní trati. Rozsah provozu, tedy dvanáctiminutový interval, bohužel na linkách 1 a 2 nadále zůstává.

KT8D5-RN2P č. 299 jede po provizorní trati v Pražské ulici 7. 7. 2014 KT8D5-RN2P č. 298 jede po provizorní trati U Zvonu 7. 7. 2014 Vario LF 2/2 IN č. 366 na provizorní trati U Zvonu 9. 7. 2014 K3R-NT č. 314 zatahuje z linky 1/2 po provizorní trati U Zvonu do vozovny 9. 7. 2014

14. 7. 2014 14. 7. 2014 V Pražské ulici v místě zastávky Anglické nábřeží jsou v polovině července vytrhány koleje a je vybagrováno podloží. V prostoru U Zvonu se pak mezi tím pracuje také na sítích.

15. 7. 2014 17. 7. 2014 17. 7. 2014 17. 7. 2014

5. 7. 2014 17. 7. 2014 V navazujícím úseku Pražské ulice od Zvonu k náměstí se rovněž pracuje na sítích. Na samotném náměstí Republiky pak patrně půjde jen o rekonstrukci kolejiště včetně podloží, avšak zřejmě s ohledem na ostatní práce v předcházejícím úseku Pražské ulice se s kolejištěm na náměstí příliš nespěchá.


Souprava 350+351 v Prešovské ulici 17. 7. 2014 Souprava 256+257 vyjíždí z Prešovské ulice 17. 7. 2014 Na následujících snímcích je znovu zachycen ranní výjezd souprav z jednokolejného úseku cestou z vozovny. Každé ráno cca mezi 4:15 a 4:45 tak tudy vyjedou všechny spoje linek 1/2 a 4, tedy před tím, než zde začnou pendlovat obousměrné vozy linek 1 a 2 ze Slovan a Světovaru do Prešovské ulice.

Souprava 319+254 vyjíždí z Prešovské ulice 17. 7. 2014 Souprava 323+248 vyjíždí z Prešovské ulice do sadů Pětatřicátníků  17. 7. 2014 Astra č. 309 přejíždí přes Kaliforňan 17. 7. 2014 Kaliforňan v sadech Pětatřicátníků 17. 7. 2014

Umřelou KT8 č. 288 tlačí vůz 294 přes náměstí Republiky 20. 7. 2014 Umřelou KT8 č. 288 tlačí vůz 294 přes náměstí Republiky 20. 7. 2014 Pokud někdy "umře" o víkendu vůz KT8D5-RN2P na lince 1 či 2, je to pro cestující hodně nepříjemné. Při zde běžném víkendovém intervalu 15 minut tak vznikne interval mezi spoji beroucími cestující tragických 30 minut, či při problémech s odtahem i více. Takto jel 20. 7. 2014 vláček dvou KT8 z Prešovské po osmnácté hodině.


Jak pokračují rekonstrukce v centru?

Nové BKV panely v Solní ulici 23. 7. 2014 Nová trať z BKV panelů v Solní ulici 31. 7. 2014 Koncem července probíhají práce rychle zejména v Solní ulici. Na zdejší krátkém rekonstruovaném úseku je trať opět z BKV panelů. V polovině sprna by měla být Solní ulice znovu průjezdná pro automobily.

Betonování podloží tramvajové trati na náměstí Republiky 31. 7. 2014 Pokládka antivibračních rohoží na náměstí Republiky 31. 7. 2014 Na náměstí Republiky bude trať postavena jiným způsobem. Bude zde pevná jízdní dráha s technologií upevnění W-tram. Po vytěžení spodních vrstev byla vybetonována podkladová vrstva včetně bočnic.

Na betonovou desku jsou pokládány antivibrační rohože a teprve na nich roste vlastní konstrukce kolejiště s upevněním W-tram. Na kolejnice jsou samozřejmě nalepené pryžové protihlukové bokovnice. Celá konstrukce s kolejištěm bude zalita betonem a povrch následně zadlážděn. Pevná jízdní dráha s upevěnním W-tram se na krátkých úsecích společně se Rheodu použila na v obloucích ve Skvrňanech. V Plzni zatím tak není tento systém příliš rozšířen, ale jde kontrukci již mnoho let používanou v Praze, i v zahraničí.

Rekonstrukce kolejiště před radnicí 3. 8. 2014 Rekonstrukce kolejiště před radnicí - lepení protihlukových bokovnic 6. 8. 2014 Rekonstrukce kolejiště před radnicí - konstrukce kolejiště systémem W-tram 7. 8. 2014 Rekonstrukce kolejiště před radnicí - kolejiště před radnicí již zalité betonem 10. 8. 2014

KT8D5-RN2P č. 299 projíždí po provizorní trati U Zvonu 31. 7. 2014 KT8D5-RN2P č. 295 projíždí po provizorní trati U Zvonu 7. 8. 2014 U Zvonu se také již konečně začíná se stavbou definitivní nové trati. Pod hotelem Continental je vybagrováno a válcováno podloží a následně naváženo štěrkové lože. Však by definitivní kolej pro směr k nádraží měla být (byť dočasně v opačném směru) zprovozněna do září.

Vedle provizorní trati U Zvonu již roste nová definitivní trať 10. 8. 2014 Vedle provizorní trati U Zvonu již roste nová definitivní trať 10. 8. 2014 Na stavbě tramvajové trati U Zvonu, stejně jako na náměstí před radnicí, pracuje subdodavatel stavby firma Hans Wendel. Narozdíl od předcházejících rekonstrukcí sítí (kde se o víkendu nic neděje), se na stavbě samotného kolejiště obvykle pracuje i o víkendech.

Souprava 208+245 zatahuje po provizorní trati do vpzovny 30. 7. 2014 Inka č. 366 míří po provozorní trati do centra 30. 7. 2014 Po vydatném dešti se staveniště může změnit v "tramvajové Benátky", jako tomu bylo i po bouřce v odpoledních hodinách dne 30. 7. 2014.

 


Práce na trati U Zvonu postupují

Nová kolej prostorem U Zvonu od Zbrojnické ulice k mostu U Jána roste jako z vody. Od Zbrojnické ulice jsou kolejnice položeny na dřevěných pražcích. Přibližně od bývalého kina Hvězda až k mostu U Jána pak podklad tvoří VÚIS panely.

Vůz 297 projíždí po provizorní trati kolem rozestavěné nové trati 19. 8. 2014 Vůz 298 projíždí po provizorní trati kolem rozestavěné nové trati 19. 8. 2014 Vůz 292 projíždí po provizorní trati kolem rozestavěné nové trati 19. 8. 2014 Vůz 303 míří po provizorní trati do vozovny 21. 8. 2014

Vůz 298 projíždí kolem pracující podbíječky 21. 8. 2014 Ve čtvrtek 21. 8. 2014 pracuje na nové koleji U Zvonu podbíječka. Přivezena byla kolem deváté hodiny, z auta se spustila na koleje ve Zbrojnické ulici a v prostoru U Zvonu pracovala cca do sedmnácté hodiny. Pak znovu dojela do Zbrojnické ulice, kde se opět zvedla na návěs a byla odvezena.

Vůz 295 projíždí kolem pracující podbíječky 21. 8. 2014 Vůz 295 projíždí kolem pracující podbíječky 21. 8. 2014 Vůz 296 projíždí kolem pracující podbíječky 21. 8. 2014 Podbíječka se nakládá na návěs 21. 8. 2014


Provoz prostorem U Zvonu po prázdninách

Míjení dvou vozů KT8D5-RN2P na provizorní a definitivní (opačně pojížděné) trati 8. 9. 2014 Míjení dvou vozů KT8D5-RN2P na provizorní a definitivní (opačně pojížděné) trati 8. 9. 2014 Již od neděle 31. 8. 2014 začal platit nový poprázdninový jízdní řád. Od tohoto dne je také již v provozu definitivní kolej od Zbrojnické ulice k mostu U Jána, avšak dočasně pojížděna opačným směrem (tedy směrem do centra).

KT8D5-RN2P č. 292 na definitivní (opačně pojížděné) trati U Zvonu 8. 9. 2014 KT8D5-RN2P č. 290 na provizorní trati v Pražské ulici 13. 9. 2014 Spolu s provizorní tratí (po které se jezdí směrem z centra) je tak dvoukolejný provoz veden až k výhybce pod hotelem Continental. Tím došlo k výraznému zkrácení jednokolejného úseku vedeného sem z Prešovské ulice, KT8D5-RN2P č. 294 v Pražské ulici 9. 9. 2014 Inka č. 366 na definitivní (opačně pojížděné) trati U Zvonu 3. 9. 2014, foto: K. Šimána což umožnilo zkrácení intervalů z 12 na 8 minut. Denně je tak na trati deset obousměrných vozů a v případě nedostatku provozních vozů KT8D5-RN2P již musela zaskočit i během dne "Inka" (které jinak vyjíždějí místo KT8D5-RN2P až ve večerních hodinách).

KT8D5-RN2P č. 295 v Pražské ulici 13. 9. 2014 KT8D5-RN2P č. 291 v Pražské ulici 13. 9. 2014 KT8D5-RN2P č. 290 v Pražské ulici 13. 9. 2014 KT8D5-RN2P č. 291 v Pražské ulici 13. 9. 2014

Pokračující rekonstrukce horní části Pražské ulice

Rekonstrukce kolejiště v esíčku z Pražské ulice na náměstí Republiky 8. 9. 2014 Rekonstrukce kolejiště v esíčku z Pražské ulice na náměstí Republiky 9. 9. 2014 Zatím, co jsem se výše věnoval spíše lokalitě U Zvonu, tak na náměstí Republiky je kolejiště již zadlážděné a začátkem září probíhá rekonstrukce kolejiště v esíčku na vjezdu na náměstí z Pražské ulice. Křižovatka je tak uzavřena a doprava je odkloněna přes náměstí Republiky a Dominikánskou ulici. Autobusové linky jsou rovněž odkloněny (33 a 40 dokonce přes sady Pětatřicátníků).

Rekonstrukce kolejiště v Pražské ulici 8. 9. 2014 Rekonstrukce kolejiště v Pražské ulici 15. 9. 2014 Rekonstrukce kolejiště v Pražské ulici 21. 9. 2014 RRekonstrukce kolejiště v Pražské ulici 21. 9. 2014

V polovině září se pracuje na kolejišti i v navazujícím úseku Pražské ulice až ke křižovatce s Perlovou ulicí. Technologie je stejná jako na náměstí Republiky. Nejprve je tedy vybetonován betonový žlab, do něj položeny protivibrační rohože. Nad nimi je smontována konstrukce kolejiště s připevněním kolejnic W-tram. Kolejiště je usazeno do správné polohy a zalité betonem. Kolejnice mají nalepené protihlukové bočnice a povrch bude zadlážděn.

Již od července probíhaly také opravy klenby starého Pražského mostu přes Mlýnskou strouhu.

Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu  7. 8. 2014 Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu  8. 9. 2014 Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu 10. 9. 2014 Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu  21. 9. 2014


Jak se pokračuje U Zvonu?

Prostor U Zvonu 5. 10. 2014 Prostor U Zvonu 25. 5. 2014 U Zvonu je již položeno kolejiště celého obratiště a pomalu se staví kolej pro směr od mostu U Jána sem. Na snímku vlevo je aktuální snímek celého prostoru. Pro srovnání vpravo znovu přidávám již publikovaný srovnávací snímek z května. Z obou je patrné napřímení trati ve směru k nádraží. Zatím, co v celém obratišti jsou kolejnice na dřevěných pražcích, na trati od mostu od Jána jsou pod kolejnicemi VUIS panely.

Prostor U Zvonu 5. 10. 2014 Prostor U Zvonu 5. 10. 2014 Prostor U Zvonu 2. 10. 2014 Malá podbíječka U Zvonu 2. 10. 2014

Pražská ulice 5. 10. 2014 Pražská ulice 5. 10. 2014 V navazujícím úseku od Zvonu až k náměstí pak bude pevná jízdní dráha s uchycením W-tram (tedy stejná technologie jako přes náměstí). Začátkem října jsou položené kolejnice již v Pražské ulici od náměstí až na křižovatku s Perlovou. Dále je již připraven betonový žlab a postupně se s pracemi pokračuje. I zde bude trať v mírně odlišné poloze.

Prostor U Zvonu 11. 10. 2014 Inka č. 362 projíždí Pražskou ulicí ke Zvonu 11. 10. 2014 Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu  11. 10. 2014 Rekonstrukce kolejiště na mostě přes Mlýnskou strouhu  11. 10. 2014


Co nového U Zvonu?

V posledním týdnu před velkou výlukou se U Zvonu objevují např. již převěsy s úchyty pro trolejové vedení, na nových sloupech je instalováno také nové veřejné osvětlení. V Pražské ulici nedaleko bývalého kina Hvězda se také objeví několik stromů, pro které jsou již připravené skruže. V pátek 14. 11. 2014 je ve směru k nádraží naposledy provoz veden po provizorní trati.

Poslední den provozu provizorní trati 14. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 290 v Pražské ulici 14. 11. 2014 Pokračující rekonstrukce U Zvonu - již přibyly převěsy i veřejné osvětlení 13. 11. 2014 Skruže pro stromy v Pražské ulici 13. 11. 2014


Velká výluka 15. - 22. 11. 2014

Rekonstrukce esíčka z náměstí Republiky do Zbrojnické ulice 15. 11. 2014 Rekonstrukce esíčka z náměstí Republiky do Zbrojnické ulice 15. 11. 2014 Od soboty 15. 11. 2014 je pro MHD zcela uzavřeno historické centrum města. Důvodem výluky je původně zejména napojení tramvajových tratí rekonstruovaného úseku U Zvonu, ale přidala se k tomu i rekonstrukce esíčka z náměstí Republiky do Zbrojnické ulice. Díky tomu byly právě z náměstí Republiky odkloněny i autobusové linky.

Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 15. 11. 2014 Již během noci z pátku na sobotu je svěšeno trolejové vedení na provizorní trati a hned od rána se pracuje na všech třech klíčových místech. Pro veškerou dopravu (včetně trolejbusových linek) je také uzavřena křižovatka Pražské ulice s Anglickým nábřežím.

Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 15. 11. 2014 Zde je potřeba napojit obě koleje z mostu U Jána na definitvní trať v Pražské ulici, při čemž pod kolejí ve směru k nádraží se musí udělat i nové podloží. Pod kolejí ve směru do centra bylo již uděláno v době jednokolejného provozu v létě a tak přepojení této koleje je jednodušší. Práce probíhají velmi intenzivně a tak je kolejiště již během víkendu téměř hotové.

Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 15. 11. 2014 Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 16. 11. 2014 Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 16. 11. 2014 Křižovatka Anglické nábřeží - Pražská 16. 11. 2014

Na opačné straně rekonstruovaného úseku, tedy ve Zbrojnické ulici je potřeba vyjmout výhybku dosud napojující provizorní trať. Zmizela hned během soboty. Následně bylo upraveno podloží a pak napojena přímá definitivní trať.

Výhybka ze zbrojnické ulice 15. 11. 2014 Výhybka ze zbrojnické ulice 15. 11. 2014 Výhybka ze zbrojnické ulice 16. 11. 2014 Výhybka ze zbrojnické ulice 17. 11. 2014

A jak je zajištěn provoz tramvají? Linky č. 1 a 2 od Slovan a Světovaru jsou ukončeny již v zastávce Hlavní nádraží. Obousměrné vozy zde přejedou přes kolejovou spojku a vrací se zpět.

KT8D5-RN2P č. 298 přijíždí k Hlavnímu nádraží 15. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 290 přejíždí přes kolejovou spojku u Hlavního nádraží 15. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 295 na dočasné konečné Hlavní nádraží 22. 11. 2014 Vario LF2/2 IN přejíždí přes kolejovou spojku u Hlavního nádraží 22. 11. 2014

Solaris č. 547 na náhradní dopravě 1/2A v sadech Pětatřicátníků 15. 11. 2014 Výlukové schéma linek z webu PMDP Cestující mají možnost využít náhradní autobusovou dopravu linky 1/2A. Ze zastávky Pařížská jede autobus bez zastavení po Americké a Klatovské do sadů Pětatřicátníků. Tato zastávka slouží jako výstupní a zároveň nástupní pro cestující směřující odtud k nádraží. Autobus pak jede kolem Rychtářky zpět k nádraží do zastávky Pařížská a stále dokola.

T3M č. 241+242 v sadech Pětatřicátníků 15. 11. 2014 Obnova dočasně zúženého nástupiště v místě kde byl kaliforňan 15. 11. 2014 Na zbytku tramvajové sítě je v provozu linka 1/2 v trase Skvrňany - Bolevec a linka č. 4 ve své stálé trase Košutka - Bory. Ta je již vedena přes centrální zastávku Sady Pětatřicátníků. Kolejový přejezd, který zde byl pro nájezdy vozů z Prešovské ulice (při výjezdech z vozovny), byl již během noci odinstalován a během víkendu se pracovalo i na obnovení nástupišť, které byly dočasně kolem přejezdu zúženy.

Odstavené tramvaje u hotelu Cizinecký dům 22. 11. 2014 Protože tramvajový provoz linek 1/2 a 4 je až do 22. 11. odříznutý od vozovny, musí být tramvaje odstavovány na konečných stanicích. Kromě konečných Bory, Košutka, Skvrňany jsou další vozy také v Malesické, Mozartově a na odstavné koleji u hotelu Cizinecký dům. V pátek večer sem již tak byly přesunuty i vozy pro špičku pracovních dnů. Po skončení denního provozu zůstávají tramvaje i na konečné Bolevec, ale během dne se ponechává kolej s montážní jámou volná, aby byla k dispozici pro případné opravy vozů

Záložní vozy v obratišti Mozartova 15. 11. 2014 Odstavené tramvaje pro šejdrové spoje pracovního dne na Košutce 15. 11. 2014 Odstavené tramvaje v Malesické 16. 11. 2014 Odstavené tramvaje v Malesické 16. 11. 2014
Odstavené tramvaje u hotelu Cizinecký dům 15. 11. 2014 Odstavené tramvaje pro šejdrové spoje pracovního dne na Borech 16. 11. 2014 Odstavené tramvaje pro šejdrové spoje pracovního dne ve Skvrňanech 16. 11. 2014 Souprava 227+228 na konečné Skvrňany 16. 11. 2014

V rekonstruovaném esíčku z náměstí Republiky do Zbrojnické ulice budou opět BKV panely. Na podkladovou vrstvu asfaltu jsou položené nové panely, uloženy do nich nové kolejnice a v pátek je již okolí panelů dodlážděno a kolejnice přebroušeny.

Oprava esíčka z náměstí do Zbrojnické ulice - podkladová vrstva asfaltu pod BKV paenly 18. 11. 2014 Oprava esíčka z náměstí do Zbrojnické ulice - pokládání BKV panelů 19. 11. 2014 Oprava esíčka z náměstí do Zbrojnické ulice - broušení kolejnic 20. 11. 2014 Oprava esíčka z náměstí do Zbrojnické ulice - broušení kolejnic 20. 11. 2014

V týdnu při velké výluce se dělají již také některé povrchy. Od mostu U Jána do zastávky Anglické nábřeží bude kolejiště zakryté asfaltem, od zastávky dále do centra bude již dlažba. Dokončena je většina asfaltových povrchů a dlažba je zatím jen mezi kolejnicemi.

Zbrojnická ulice 22. 11. 2014 Zbrojnická ulice 22. 11. 2014 Pražská ulice v prostoru zastávky Anglické nábřeží 22. 11. 2014 Pražská ulice v prostoru zastávky Anglické nábřeží 22. 11. 2014

V sobotu 22. 11. 2014 po sedmnácté hodině projela rekonstruované úseky při zkušební jízdě KT8D5-RN2P č. 289. Od mostu U Jána přijela ke Zvonu, kde projela dokola obratiště, pokračovala přes náměstí Republiky, Solní ulici do sadů Pětatřicátníků, zpět Zbrojnickou ulicí ke Zvonu a k mostu U Jána. Od neděle bude na tramvajových linkách obnoven plný provoz, pouze s vyloučenou zastávkou Anglické nábřeží. Koleje jsou nyní přebroušené a zpočátku to na nich bude možná trochu hvízdat (pár dní). Celkově by ale kolejiště od mostu U Jána až k Solní ulici mělo být díky své konstrukci tišší, než trať z BKV panelů.

KT8D5-RN2P č. 289 při zkušební jízdě v obratišti U Zvonu 22. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 289 při zkušební jízdě v obratišti U Zvonu 22. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 289 při zkušební jízdě v obratišti U Zvonu 22. 11. 2014 KT8D5-RN2P č. 289 po zkušební jízdě v Pražské ulici 22. 11. 2014


Obnovení plného provozu

Od neděle 23. 11. 2014 byl obnoven plný tramvajový provoz na všech linkách ve svých stálých trasách. Vyjímkou je pouze zastávka Anglické nábřeží, kterou se zatím pouze projíždí. Provoz je veden již po novém kolejišti U Zvonu, i zrekonstruovanou Pražskou ulicí na náměstí Republiky. Po mnoha letech se tak tramvaje vrací na kolejiště zakryté dlažbou. Zadlážděný je celý úsek od zastávky Anglické nábřeží, přes náměstí Republiky až na okraj Solní ulice. V Opačném směru pak bude dlažba od Zbrojnické ulice po zastávku Anglické nábřeží.

Souprava 282+283 projíždí rekonstruovanou Pražskou ulicí se zadlážděným kolejištěm 23. 11. 2014 Souprava 217+218 projíždí rekonstruovanou Pražskou ulicí se zadlážděným kolejištěm 23. 11. 2014 Obnovený tramvajový provoz v prostoru dočasně zrušené zastávky Anglické nábřeží 23. 11. 2014 Souprava 330+263 přijíždí ke Zvonu 23. 11. 2014

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer