Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Bolevec, Slovany, Skvrňany, Světovar, Bory, Košutka

Skvrňany Ulice Terezie Brzkové Macháčkova Ulice Karla Steinera Internáty Slovanské údolí Malesická Křimická III. brána, Vejprnická Centrální autobusové nádraží, Skrňanská Výstaviště Sady Pětatřicátníků (Solní, pošta) Náměstí Republiky Anglické nábřeží, Pražská Hlavní nádraží ČD, Sirkova Mikulášské náměstí Sladkovského, U Duhy Habrmanova Náměstí Generála Píky Radnice Slovany Brojova Světovar

Jedeme na Světovar

V sadech Pětatřicátníků nasedáme na centrální zastávce na linku č. 2. V ranní špičce tu bývá docela šlapanice a zmatek. Tramvaj s námi odbočuje do Prešovské ulice. Tratě v centru města jsou vedeny ojedinělými jednosměrnými jednokolejkami. Protisměrná kolej vede Solní ulicí ob jednu ulici vlevo. Prešovskou ulicí přijíždíme esíčkem na náměstí Republiky. Dominuje mu gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století s nejvyšší kostelní věží v ČR (102,6m). Tramvajová trať jde hned při chodníku, takže lze pohodlně vystoupit. Kolejiště je zde tvořeno velkoplošnými BKV panely.

My pokračujeme druhým esíčkem do Zbrojnické ulice a mírně klesáme. Křížíme městský sadový okruh a opouštíme historické centrum města a také kolejiště z BKV panelů. Přijíždíme kolem manipulačního obratiště U Zvonu. Tramvajové koleje vedly kolem dokola celého domu U Zvonu a byly napojeny na trať podobně jako bývají silnice na kruhový objezd. Po povodních v létě 2002 nechalo městu dům U Zvonu bohužel zbourat a obratiště dosud nebylo znovu zatrolejováno v plném rozsahu. Dosud zde stojí provizorní sloupy v mohutných betonových patkách. V budoucnu se s manipulačním obratištěm však opět počítá, po rekonstrukci celého tohoto prostoru.

Setkáváme se zde tedy s protisměrnou kolejí, která odsud pokračuje Pražskou ulicí kolem vodárenské věže. Na náměstí Republiky míjí po pravé straně nádhernou renesanční budouvu radnice z konce 16. století. Po levé straně od trati stojí Morový sloup z roku 1681. Esíčkem trať pokračuje do Solní ulice. Ale vraťme se k našemu směru.

Po několika obloucích v prostoru U Zvonu přijíždíme do zastávky Anglické nábřeží. Vlevo je v řadě domů původní zástavby také budova bývalého kina Hvězda, dnes s vietnamskou tržnicí. Vpravo je pak vysoký věžák po rekonstrukci, dnes Business centrum Bohemia. Kolejiště zde je i přes opakované opravy ve špatném stavu. Celková rekonstrukce včetně podloží se připravuje už několik let.

Jedem dál. Přejíždíme řeku Radbuzu po mostě U Jána, který byl po povodních v roce 2002 ve špatném stavu a v roce 2005 byl rekonstruován. Na pravé straně na nábřeží vidíme zchátralou budovu městských lázní a blíže k nám budovu Policie. Na levé straně před křižovatkou bývalo obratiště prvních trolejbusových linek na Doubravku a k Ústřednímu hřbitovu. Přes křižovatku s ulicí U Prazdroje vjíždíme do Sirkové ulice. Pivovar vidíme po levé straně. Projíždíme křižovatku s mnoha trolejbusovými kříženími, které se občas ve spojení s hustou dopravou neukázněných řidičů aut v křižovatce, mohou stát pastí na tramvaje. Dříve tramvaje jezdily větším obloukem Nádražní ulicí, od roku 1992 je tramvajová zastávka Hlavní nádraží umístěna u ústí podchodu v Sirkové ulici. Sirková ulice je vlastně jen název silniční spojky. Žádné domy z původní Sirkové ulice neexistují, byly zbourány před stavbou těchto silničních průtahů.

My pokračujeme přes křižovatku s Americkou a Šumavskou ulicí pod podjezdy u Hlavního nádraží, které vidíme vlevo a mírně stoupáme Mikulášskou třídou. Projíždíme ojedinělým úsekem, kde spolu jezdí tramvaje i trolejbusy. Ty však odbočují hned na kraji Mikulášského náměstí vlevo. My pokračujeme dál. Po levé straně stojí budova gymnázia z roku 1914. Následující zastávka Mikulášské náměstí byla z původního místa posunuta v roce 2006 až ke křižovatce se Sladkovského ulicí. Tady je další plzeňská rarita. Tramvajová trať je vedena po okrajích Slovanské třídy se silnicí uprostřed. Toto uspořádání leží stále některým dopravním „odporníkům“ v žaludku a v budoucnu se uvažuje o rekonstrukci Slovanské třídy v její horní části s normálním uspořádáním. Při tom pro cestující je toto lepší, když vystupují přímo na chodník.

Po Slovanské třídě linkou č. 2 však příliš daleko nedojedeme a hned za zastávkou Mikulášské náměstí na světelné křižovatce odbočujeme vlevo do Sladkovského ulice. Projíždíme starými ulicemi Petrohradu. Kolej pro opačný směr je vedena kratší cestou ze Sladkovského ulice Radyňskou ulicí na Mikulášské náměstí. Z našeho směru je do Radyňské ulice manipulační oblouk, takže v případě mimořádných situací lze tady tramvaje otáčet. Tahle kolej se však téměř vůbec nevyužívá. Sladkovského ulicí dojedeme až ke světelné křižovatce s Koterovskou třídou, na kterou vpravo najedeme. Zde se po levé straně setkáváme opět s trolejbusovou linkou č. 12, ale nekřížíme ji. Zastavujeme v zastávce U Duhy. Duha se jmenovala prodejna potravin dnes (Albert) po levé straně.

Dále jedeme po široké Koterovské třídě. Trať středem vozovky je zde postavena technologií BKV panelů od roku 1986 a jedná se o druhou nejstarší trať tohoto typu. Její stáří je již na ní patrné, byť některá místa již byla opravována. Místo starých domů začínají převládat paneláky a my přijíždíme do zastávky Bazén Slovany. Původně byla zastávka před křižovatkou, ale v roce 2008 byly při rekonstrukci nástupiště přeloženy v obou směrech vždy za křižovatku. Naštěstí zde perfektně funguje na světelně řízené křižovatce preference tramvají, takže se nestává, že by tramvaj zastavovala dvakrát. Na levé straně vidíme plavecký bazén a za ním jsou stadiony TJ Lokomotiva. Pokračujeme rovinkou do zastávky Náměstí Generála Píky. Následují velký kruhový objezd se světelnou signalizací preferující tramvaje. Ta byla doplněna při rekonstrukci kruhového objezdu v roce 2007. Do té doby musely dávat přednost tramvaje autům. Za kruhovým objezdem pokračujeme po Koterovské třídě před radnici ÚMO2, kde zastavujeme v zastávce Radnice Slovany (dříve Krejčíkova). Před rokem 2000 v tomto místě bývala zastávka pouze ve směru na Světovar a byla zde v tomto směru na víc. Při rekonstrukci komunikací v roce 2000, byla odtud zastávka přesunuta ke kruhovému objezdu a nyní jsou zastávky od roku 2007 ve stávajících místech. Situaci stěhování zastávek nejlépe znázorňuje tento obrázek. Po levé straně míjíme areál středních průmyslových škol a novou moderní budovou slovanské radnice. Zastávka Brojova je poslední před konečnou. Za ní vpravo míjíme areál bývalých kasáren, vlevo pak jsou rodinné domky. Těsně před příjezdem na obratiště Světovar se k nám z pravé strany připojuje manipulační trať od vozovny. Smyčka Světovar společně s tratí od Sladkovské třídy byla otevřena v květnu 1962. Manipulační trať k vozovně o dlouhá cca 700 metrů až o sedm let později.

Bolevec, Slovany, Skvrňany, Světovar, Bory, Košutka

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer