Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka Kresy
Plzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje
Plzeňské tramvaje

Rekonstrukce Slovanské aleje
(výběr z rubriky Z provozu)


Vůz KT8D5 č. 297 na Slovanské aleji v její původní podobě krátce před jejím rozkopáním 7. 3. 2006 Astra č. 303 na Slovanské aleji krátce po zahájení rekonstrukce - 11. 3. 2006 V úterý 7. 3. 2006 byla oficiálně zahájena rekonstrukce tramvajové trati na Slovanské aleji. Celý prostor by měl být do léta změněn k nepoznání. Kolejiště bude pokryto moderním zatravněným svrškem se samozavlažováním. Na fotografii vlevo zatahuje vůz KT8D5 č. 297 do vozovny krátce před rozkopáním Slovanské aleje. Vpravo je pak situace v prvním týdnu s Astrou č. 303.

Vektra přijíždí po Slovanské aleji k vozovně 18. 6. 2005 Souprava T3M 219+220 vyjíždějící z vozovny na odpolední špičku spolu s autobusy linky č. 30 na Slovanské alejileji 18. 11. 2005 Na následujích fotografiích je zachycena Slovanská alej jak vypadala dosud. I nyní zde byla podivná varianta zatravněného svršku, či spíše udusané hlíny. Po manipulační trati k vozovně se čas od času mohli při výlukách svézt i cestující. Naposledy tomu bylo 3. 12. 2005.
Další některé fotografie Slovanské aleje před rekonstrukcí jsou zde:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,


Souprava 262+263 linky X-výluka (zachycena na křižovatce Sladkovského, Koterovská) zatahuje do vozovny pře Světovar. 30. 3. 2006 Z části vytrhané koleje na Slovanské aleji 30. 3. 2006 Od čtvrtka 30. 3. 2006 probíhá výluka na manipulační tramvajové trati na Slovanské aleji. Vlaky vyjíždějící tento den ráno na linky a zatahující z ranních šejdrů ještě mohly využít trať na Slovanské aleji a jely tedy přes Slovany, ale po té cca od 9:00 byla trať uzavřena. Nyní jsou veškeré výjezdy i návraty do vozovny vedeny přes Světovar. Zatahující vlaky z linky č. 4 jsou označeny "X-výluka" a cestující jsou i upozorňováni hlášením, že souprava jede na Světovar. Po trase linky č. 2 normálně odbavují na všech zastávkách. Na Slovanské aleji jsou již vytrhávány koleje.

Slovanská alej po vytrhání kolejí s vyjíždějící soupravou na Světovar 31. 3. 2006 Souprava 260+261 linky č. 1 zatahuje do vozovny přes Světovar 31. 3. 2006 Vůz KT8D5 po výměně z důvodu závady vyjíždí přes Světovar na linku č. 4 dne 2. 4. 2006 Slovanská alej po vytrhání kolejí - 2. 4. 2006


Příprava podloží pro nové koljiště na Slovanské aleji 6. 4. 2006 Vybagrované kolejiště s udusaným podložím na Slovanské aleji 17. 4. 2006 První dubnový týden bylo podloží tramvajové trati na Slovanské aleji důkladně vybagrováno a po té na chvíli stavební ruch zdánlivě ustal. Pouze se zde objevily nové úzké dělící ostrůvky (chodníčky pro fotografy), mezi vozovkou a budoucím trávníkem. Menší zdržení patrně zapříčinily napájecí kabely.

Podloží bylo zpevněno a jak dokládají postupně pořízené fotografie štěrkové lože pro stavbu kolejiště bylo dokončené kolem 23. 4. 2004. Třetí odbočující kolej směrem na Světovar bude pouze v délce dvou tramvajových souprav před křižovatkou u vozovny. Zbytek manipulační trati s moderním zatravněným svrškem bude dvoukolejný (původní stav zachycen na fotografiích výše).

Nové podloží s izolační vrstvou - Slovanská alej 20. 4. 2006 Štěrkové lože na Slovanské aleji 23. 4. 2006 Připravené pražce a kolejnice na Slovanské aleji 24. 4. 2006 Skládání pražců na Slovanské aleji 24. 4. 2006

Stavba kolejiště na Slovanské aleji 25. 4. 2006 Stavba kolejiště na Slovanské aleji 25. 4. 2006 V pondělí 24. 4. 2006 se pak na místě objevily první pražce a kolejnice a od té doby roste nová trať jako z vody. Po první koleji se již v úterý prohání "bagrojeřáb" s kolejovým adaptérem a ukládá pražce pro druhou kolej. Poněkud zvláštně pak působí v budoucnu nevyužitá třetí trolej zavěšená nad staveništěm.

Do konce týdne bylo položeno kolejiště v celé délce Slovanské aleje až před křižovatku s Francouzskou ulicí. Zde je již i vyhybka s předjízdnou kolejí pro odbočku na Světovar. Od soboty 29. 4. 2006 je pak automobilový provoz veden obousměrně pouze po pravé polovině z pohledu od Slovan, díky čemuž je možné rozkopat kolejiště i dál v křižovatce před vozovnou. Francouzská ulice je díky rekonstrukci totiž také uzavřena.

Napojení nové trati na Slovanské aleji 28. 4. 2006 Vyhybka s budoucí odbočnou kolejí směr Světovar 28. 4. 2006 Kolejové rozvětvení na Slovanské aleji - odbočka na Světovar 30. 4. 2006 Pohled od vozovny na Slovanskou alej 30. 4. 2006


Jak již bylo uvedeno výše, poslední dubnový týden bylo položeno kolejiště na Slovanské aleji s vyjímkou křižovatky před vozovnou. Zde práce začala 29. 4. 2006. Začátkem května začaly pracovníci Staveb silnic a železnic s podbíjením a rovnáním kolejiště v celé délce.

Začátek podbíjení tramvajové tratě na Slovanské aleji 5. 5. 2006 Podbíjení tramvajové trati na Slovanské aleji 7. 5. 2006 Vybagrované podloží pod tratí před vozovnou v prostoru křižovatky Slovanská alej - Francozská 7. 5. 2006 Napojování nové trati na výjezd z vozovny, v pozadí souprava tramvají zatahující ze Světovaru 19. 5. 2006

Současně pokračovaly práce i na křižovatce před vozovnou tak, že od soboty 27. 5. 2006 vyjíždí tramvaje linek č. 1 a 4 již normálně po Slovanské aleji.

Křižíkova osmnáctka při komerční předvolební jízdě vyjíždí po nové trati na Slovanské aleji 27. 5. 2006 Souprava 233+234 linky č. 2 vyjíždí na Světovar 28. 5. 2006 Vůz KT8D5 č. 291 vyjíždí z vozovny po novém kolejišti na Slovasnké aleji 28. 5. 2006 Souprava T3M č. 209+210 vyjíždí po novém kolejišti na Slovanské aleji 28. 5. 2006

Další etapou rekonstrukce Slovanské aleje je výměna vyhybek na výjezdu z vozovny pro směr Slovany či Světovar. KT8D5 č. 292 zatahuje do vozovny běžně nevyužívanými vraty 9. 6. 2006 Souprava 248+249 zacouvává do vozovny nepoužívaným vjezdem 9. 6. 2006 Od pátku 9. 6. 2006 od šestnácti hodin do neděle 11. 6. 2006 do 20,00 hod probíhá výluka vjezdu do vozovny. Tramvaje mohou zatahovat a vyjíždět pouze jednokolejně nepoužívanými vraty a tedy pouze přes Slovany. V praxi to znamenalo, že už všechny páteční šejdry ze všech linek zatahovaly do vozovny couváním ze Slovan po koleji pro opačný směr.

Souprava 248+249 zatahující couváním do vozovny běžně nepoužívanými vraty a vedle pracovníci horního vedení opravující trolej strženou bagrem 9. 6. 2006 Souprava 260+261 couvá ze Slovan do vozovny 9. 6. 2006 KT8D5 č. 296 jedoucí do vozovny ze Slovan po protisměrné koleji 9. 6. 2006 Rekonstruovaný výjezd z vozovny - 11 6. 2006


Vůz K3R-NT č. 312 zatahuje po Slovanské aleji do vozovny 30. 6. 2006 Slovanská alej se zatravěným kolejištěm 1. 7. 2006. Za povšimnutí stojí i třetí trolej nad trávníkem :o) Koncem června byl v první části Slovanské aleje instalován zatravněný svršek. Trávníkový koberec byl složen z dovezených předpěstěných drnů. Kolejiště je tak esteticky velmi pěkné a pozvedne celou podobu Slovanské aleje. Jak je patrné z fotografií je v provozu již i automatické zavlažování.

Souprava 278+279 vyjíždí po čerstvě zatravněném kolejišti na Slovanské aleji 2. 7. 2006 Zavlažovače v činnosti 3. 7. 2006 Zavlažovače zavlažují aneb jediná plzeňská tramvajová myčka v akci 3. 7. 2006

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku před vozovnou 1. 7. 2006 Souprava 286+287 linky č. 2 vyjíždí po Slovanské aleji přes Slovany 2. 7. 2006 V současné době rekonstrukce pokračuje také na kolejišti před vozovnou, konkrétně na zbylých dvou ramenech trojúhelníku, tedy vozovna Světovar a Slovany - Světovar. Z tohoto důvody od 1. 7. 2006 vozy linky č. 2 vyjíždějí a zatahují do vozovny přes Slovany.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku před vozovnou - trať ve směru Slovany - Světovar 9. 7. 2006 Slovanská alej - vyhybka odbočující koleje od Slovan na Světovar 9. 7. 2006 Jak ukazují tyto dvě fotografie, ještě stále není celá Slovanská alej hotova, jak by se mohlo zdát z horních snímků. Zbývá zrekonstruovat oblouk od Světovaru do vozovny, dokončit zatravněný svršek na trati z vozovny na Slovany a později přijde na řadu také rekonstrukce vozovek.


Rekonstrukce nepoužívaného výjezdu z vozovny (odstavné koleje pro Vektru) 25. 7. 2006 Oblouky z vozovny na Světovar 25. 7. 2006 Koncem července je již dokončeno kolejiště v křižovatce před vozovnou i ve směru Slovany - Světovar. Vyjímkou jsou už jen oblouky vozovna Světovar, na kterých se ještě pracuje. Rovněž se ještě pracuje na nepoužívaném výjezdu z vozovny.

Souprava 196+198 zatahuje po Slovanské aleji do vozovny 25. 7. 2006 Hlína mezi protihlukovou bočnicí a kolejnicí je na mnohých místech Slovanské aleje 25. 7. 2006 Trávník s automatickým zavlažováním je již položen v celé délce Slovanské aleje. Ta tak vypadá z estetického hlediska velmi pěkně. Bohužel není všechno zlato co se třpytí. Prohlédneme-li si detailně protihlukového obložení kolejnic v rovných úsecích, kde nebylo lepené, zjistíme, že na některých místech je zemina i mezi kolejnicí a bokovnicemi obložení. Pak bohužel obložení nebude mít takový účinek, jaký by mělo mít. ÿP>

Vůz č. 293 vyjíždí po Slovanské aleji 10. 8. 2006 T3M č. 213+214 vyjíždí z vozovny na linku č. 2 - 10. 8. 2006 Poslední dokončovací práce probíhají v první polovině srpna. Na fotografiích zachycujích výjezd šejdrů dne 10. 8. 2006 je patrný i již dokončený výjezd směr Světovar.

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer