Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka Kresy




Kalendář Plzeňské tramvaje 2022






Plzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

Plzeňské tramvaje - zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, ...

Rekonstrukce vozovny

Letecký pohled na vozovnu Slovany Vizualizace nové vozovny Slovany Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) podepsaly v polovině září 2020 smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech, kterým je konsorcium tří firem pod společným názvem Společnost Vozovna Slovany. Rekonstrukce následně začala koncem října 2020. Dokončena by měla být na konci roku 2022.

Bourání garáží v severní části vozovny 13. 11. 2020 Vyklizená pravá část staré haly 18. 11. 2020 Rekonstrukce celého areálu, tedy bourání a stavba nových hal, bude probíhat za provozu. Tramvaje tak budou v různých etapách odstavovány také na konečných, či na provizorním kolejišti v areálu vozovny. Během listopadu 2020 již probíhají demoliční práce např. na garážích v severní části areálu, kde parkovaly vozy pro opravy trolejového vedení. Postupně je také vyklízena "stará hala".


Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Bourání staré haly pak začíná v polovině prosince 2020. Bagry se do ní zakusují od její zadní části, po odbourání tzv. trolejbusové haly, která sloužila pracovníkům vrchní stavby. Čelní stěna s vjezdovými vraty tzv. staré haly pak padá 17. 12. 2020.

Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany


Z důvodu uvolnění vozovny již od prosince 2020 parkuje v nočních hodinách 9 souprav na konečné Světovar. V pracovní dny odtud vyjíždějí na linky 2 a 4, o víkendech pak po rozpojení souprav i na linku č. 1. Od 1. 2. 2021 bude noční odstav rozšířen i na další konečné.

Provizorní haly ve vozovně Slovany 20. 1. 2021 V areálu vozovny jsou postavené provizorní haly, které budou sloužit i pro údržbu vozů. Jízdní řády jsou tvořené tak, že se všechny vozy budou pravidelně střídat v odstavování na konečných a v omezeném množství ve vozovně, kde současně proběhne jejich údržba. Zejména ve večerních hodinách tak bude možné se častěji setkávat s manipulačními jízdami při přesunech těchto vozů, či s některými spoji linky č. 2 směřujícími přes Slovany do vozovny, nebo naopak spoje linky č. 1 směřující odstavit se na Světovar.

Stavba provizorních odstavných kolejí 17. 1. 2021 Napojování provizorních odstavných kolejí 24. 1. 2021 Vedle venkovních odstavných kolejí přibyly další provizorní koleje pro odstav vozů po zbourání průjezdné či tzv. nové haly. Její bourání bude probíhat během února 2021.

Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Z toho důvodu došlo 27. 1. 2021 k přestěhování historických vozů do provizorní haly. Ta byla postavena zcela vlevo vedle odstavných kolejí, tedy v místě, kde stály původně garáže. Provizorní hala je bez trolejového vedení a tak při jejich stěhováná bylo potřeba i lidské síly. Šlo o centimetry, ale po odmontování některých spřáhel se do haly podařilo vtěsnat všechny historické vozy, tedy: Ringhoffer č. 82, Křižík / Brožík č. 18, T1 č. 121, T2 č. 133, T3 č. 192 a T3 č. 187.

Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021


Začátkem února 2021 probíhá bourání průjezdné tzv. nové haly, tedy koleje 11 - 20.

Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021


Další série fotografií ukazuje stav z poloviny března 2021. Na prvním celkovém snímku si popíšeme aktuální situaci. Celkový pohled na vozovnu Slovany 10. 3. 2021 Zcela vlevo vidíme část provizorní haly, ve které jsou dlouhodobě deponovány historické vozy. Odstavené tramvaje na levé straně stojí na nově vybudované provizorní odstavné ploše, v místě původních garáží vozidel horního vedení. Na odstavnou plochu lze vjíždět pouze výhybkou směřující na bývalou pětadvacátou kolej a následně úvratí přes kolejovou harfu vzadu. Manipulace se zde odstavenými vozy je tak složitá a nová provizorní odstavná plocha se používá zejména pro dlouhodobý odstav, tedy aktuálně např. pro vysoké analogové progressy.

Následují používané a na fotografii prázdné odstavné koleje č. 21 - 24, nazývané dříve také zahrada. Ty se nyní používají nejvíce pro běžný odstav (i sem je nutno zacouvávat). Přes dopoledne zde parkují šejdry (ty jsou pak večer ukončeny na konečných a další den vozy z nich jedou na celodenní pořadí) a přes noc zde parkují některá denní pořadí, obvykle až po provedení denního ošetření v hale KP. Tedy vozy mají důmyslně zpracované jízdní řády tak, že se střídají v nočním odstavu na konečných i ve vozovně, aby mohly procházet kontrolami, či údržbou.

Dále vidíme bagry pracující na suti po bývalé tzv. nové hale. Dále vpravo, přibližně v prostoru tzv. staré haly, jsou již budovány nějaké nové patky. Vpravo je pak jediná dosud stojící hala, tzv. "KáPé", nebo-li hala kontrolních prohlídek. V ní právě probíhá denní ošetření vozů a také samozřejmě i KP. Za ní pak jsou ještě bílé provizorní haly. Ty se používají ke složitějším opravám, např. tam nyní byla spojována a kompletována K3R-NT č. 313, která byla nedávno přivezena z VP z dílen na Karlově. Není to zkrátka žádná sranda, taková rekonstrukce vozovny a současné organizování tramvajového provozu.

Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021

Konstrukce nových hal vozovny 9. 4. 2021 Konstrukce nových hal vozovny 9. 4. 2021 V dubnu 2021 v areálu vozovny na betonových základech rostou již zárodky konstrukce nových hal.

 

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Kromě areálu vozovny probíhají práce také v jejím sousedství na Slovanské aleji. Jde o rekonstrukci trati, ze které budou vystavěny nově vjezd a v uadní části vozovny pak výjezd.

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021

Následující obrázky z července 2021 ukazují postupující práce na Slovanské aleji. Na betonové desce je položeno nové kolejiště. Kolejnice jsou obložené protivibračními protihlukovými bočnicemi. Celé kolejiště je zalité betonem a následuje vrchní asfaltová vrstva.

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021

Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 V srpnu se finišuje s kolejištěm, ale také s povrchy v zadní části Slovanské aleje a také s novým vjezdem a novou vjezdovou harfou vozovny. Sem byl měl být přesunut provoz s příjezdem od Světovaru od 16. 8. 2021

Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021

Souprava 319+252 ve starém vjezdu od Slovan 16. 8. 2021 Vario LFR.S č. 340 ve starém vjezdu od Slovany 16. 8. 2021 S pokračující rekonstrukcí vozovny dochází ke změně organizace provozu ve vozovně. Dne 15. 8. 2021, respektive poslední vozy až po půlnoci, tedy 16. 8. 2021 naposledy zatahovaly tramvaje původním vjezdem, tedy přímo Slovanskou alejí od Slovan. Ráno 16. 8. 2021 tudy ještě tramvaje také vyjížděly, ale šejdry se již vrací přes Světovar a novým bočním vjezdem přímo do zadní části vozovny. Původní vjezd / výjezd (na snímcích) bude úplně zrušen a na jeho místě vyroste nová administrativní budova, která odcloní hluk z vozovny směrem k bytovým domům.

K3R-NT č. 312 při výjezdu z vozovny směrem na Světovar 17. 8. 2021 EVO2 č. 372 při výjezdu z vozovny směrem na Světovar 17. 8. 2021 Provoz je tak nově veden novým vjezdem od Světovaru, který bude dočasně i výjezdem, než bude vybudován nový výjezd blíže ke Slovanům. V této části vozovny je již vystavěna nová kolejová harfa se začátky kolejí směřujícími k nové hale a napojena je kolejově také provizorní odstavná plocha již dříve provozovaná z opačné strany. Veškeré výjezdy i zátahy jsou tak nyní vedeny přes Světovar.

10. 8. 2021 17. 8. 2021 Při vjezdu do vozovny jedou tramvaje popředu. Řidič na konci směny opouští tramvaj již před vjezdem a zaváží ji nejprve pracovník údržby na halu KP. Po provedeném denním ošetření ji následně zálohující řidič odváží na parkovací místo. Naopak při výjezdu z odstavného kolejiště musí řidič nejprve vycouvat na kolej vedle provizorní haly a teprve odtud vyjíždějí vpřed na Slovanskou alej k Světovaru. Ve vozovně však parkuje stále jen část vozů. Oběhy mají takové, aby se zde vystřídaly na údržbu a zbytek stále parkuje na konečných a manipulačních obratištích.

6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021

Rekonstrukce Slovanské aleje také pokračuje. Novou podobu získává křižovatka u bývalého vjezdu do vozovny. Tramvajová trať zde již bude procházet pouze obloukem Slovanskou alejí.

22. 9. 2021 22. 9. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021

Pohledy zhora pak ukazují celkový stav z poloviny října 2021. Na prvním snímku zcela vlevo je používané provizorní odstavné kolejiště, kam se dnes jezdí zadním vjezdem od Světovaru. Ven pak tramvaje vycouvávají. Zcela vpravo stojí s červenými vraty ještě poslední z původních hal, tzv. KP, nebo-li hala kontrolních prohlídek. A uprostřed pak rostou nové haly vozovny. Na pravém snímku je pak uspořádání kolejiště ulice na křižovatce Slovanské aleje s Francouskou ulicí.

9. 10. 2021 9. 10. 2021 9. 10. 2021

EVO2 č. 376 zatahující z linky č. 1 Slovanskou alejí 26. 10. 2021 40T č. 385 na Slovanské aleji 25. 10. 2021 S postupující rekonstrukcí je od 23. 10. 2021 opět průjezdná manipulační trať ze Slovan do vozovny, případně až na Světovar. Od pondělí 25. 10. 2021 pak již tramvaje nezatahují jen přes Světovar, ale vozy z linek č. 1 a 4 míří do vozovny přes Slovany.

Obecné informace na stránce Vozovna Slovany
Noční prohlídky staré vozovny před její rekonstrukcí

Další podobné stránky:

Oslavy 90 let MHD v Plzni v roce 1989
Oslavy 100. let MHD v Plzni - 1999
Historický víkend 2000
Historický víkend 2001
Reportáž z akce časopisu Městská doprava v roce 2001
Historický víkend 2002
Den otevřených dveří - 105. let MHD - 12. 6. 2004
Den otevřených dveří 2005
Den otevřených dveří 2006
Den otevřených dveří 2007
Historický víkend 2008
Historický víkend 2009
Oslavy 110 let MHD v Plzni (2009)
Historický víkend 2011 (70 let trolejbusů)
Oslavy 115 let MHD v Plzni (2014)
Historický víkend 2017

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz