Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeňské tramvaje

Slovany - v pozadí vozovna tramvají, čtyřicátá léta

Nedostatečná kapacita nyní již bývalé tramvajové vozovny v Cukrovarské ulici byla příčinou postavení vozovny na Slovanech. Byla vybudována v roce 1943 a nejprve se jednalo o neprůjezdnou vozovnu pro 40 tramvají. Dnes se jí říká "stará hala", je stále neprůjezdná a stojí hned proti vjezdu do areálu vozovny (koleje 1-10). Na historickém snímku Slovan vpravo je právě tehdy jen tato "stará hala". Ze snímku je patrné, že tehdy byla vozovna vybudována na louce na okraji města a okolní zástavba přibývala postupně až později.

Vjezd do vozovny se starou halou a halou KP na pravé straně - únor 2000 Průjezdná hala - novější část vozovny nazývaná Nová hala Plánek vozovny Vozovna Slovany 2. 5. 2009

V roce 1964 byla pak vlevo od staré dostavěna druhá hala, která je již průjezdná a má kapacitu dalších 40 vozidel. Dodnes se jí říká "nová hala" (koleje 11 -20). Další vozy pak stojí na tzv. zahradě, tedy na několika odstavných kolejích venku (koleje 21-25).

Vůz Ringhoffer z roku 1927 odstavený ve vozovně Slovany. Fotografie pochází z června 2000! Rozebíraný vyřazený vůz č. 104 ve vozovně Slovany 6. 10. 2001 Venkovní stání - soupravy 211+212, 200+179 a 109+110 - 6. 10. 2001 10T0 - Astra pro Portland na tzv. šrotovací koleji 26. 2. 2001
Vozy T3M č. 215+216, T3 204+194, KT8D5 č. 298 a T3 č. 107+108 na venkovních stáních vozovny Slovany - březen 2002 Zasněžené vozy na tzv. zahradě vozovny Slovany 27. 1. 2007 Již neexistující souprava 200+179 ve vozovně 4. 8. 2007 Astra č. 300 již ve žlutošedém nátěru stojí před starou halou 12. 6. 2004

Přehlídka vozů při akci časopisu Městská doprava 6. 10. 2001 Přehlídka vozů při návštěvě KMD Praha - 3. 4. 2004 Na fotografii vlevo je před starou halou přehlídka vozů při akci uspořádané časopisem Městská doprava v roce 2001. V pravo je pak podobná přehlídka připravená u příležitosti návštěvy KMD Praha v dubnu 2004.

Soupravy T3 č. 187+188 a 183+182 ještě před montáží informačního systému 29. 10. 2006 Soupravy 278+279 a 258+259 při montáží informačního systému 5. 4. 2007 Historický vůz T2 č. 133 spolu s dalšími vozy ve vozovně 27. 1. 2007 Souprava 170+177 vyjíždí z vozovny Slovany (v současné době je tato souprava již vyřazena

Souprava 316+287 v hale KP 14. 9. 2014 Souprava 250+251 v hale KP 27. 6. 2009 Ve vozovně na Slovanech se provádí lehká a střední údržba tramvají. Vpravo od staré haly stojí ještě dvoukolejná hala denního ošetření, nebo též kontrolních prohlídek (KP) tzv. kápéčko. Ta pochází z roku 1989. Zde se v pravidelných cyklech na tramvajích kontrolují elektrická zařízení Astra 307 - 14. 9. 2014 KT8D5-RN2P č. 289 krátce po přivezení z VP - 14. 9. 2014 (např. funkčnost brzd, uhlíky motorů, sběrače, pohony dveří, stěrače, vnitřní a vnější osvětlení, ovládací prvky a funkčnost všech dalších zařízení). Drobné opravy, např. po nehodách se pak provádí ve staré hale.

Ve staré hale mají své místo také historické vozy. V případě testování nějakých externích vozů, mají tyto obvykle domov na desáté koleji staré haly.

Vůz č. 192 ještě ve žlutobílém nátěru ve staré hale vozovny Slovany 3. 4. 2004 Prototyp Škoda 14T zajíždí na desátou kolej do staré haly vozovny Slovany 25. 11. 2005 Prototyp Škoda 15T ve staré hale na desáté koleji - vozovna Slovany 2. 5. 2009 Škoda 19T pro Wroclaw spolu s omnáctkou ve staré hale vozovny Slovany 23. 11. 2010

Vozovna je po mnoho let na hranici své kapacity a opakovaně se objevují KT8D5 č. 290 při převozu z Mostu, kde proběhla VP - 28. 12. 2006 foto: IGBT Dva články KT8D5 č. 288 při právě probíhající velké prohlídce plány na její zvětšení do objektu sousedního bývalého pivovaru. Kromě toho, že zde mnoho tramvají stojí na venkovních stáních, je zde největším nedostatkem absence těžké údržby tramvají. Ta se tak prováděla do nedávna v dílnách v Cukrovarské ulici, nebo u externích dodavatelů. V obou případech se však tramvaje převáží na návěsech, což stojí nemalé finanční prostředky. Po uzavření smlouvy s externím subjektem na údržbu vozů PMDP od 1. 1. 2013 na dobu 29 let, jejíž součástí byla také stavba nového trolejbusového a autobusového depa na Karlově, došlo následně v létě 2014 k opuštění areálu v Cukrovarské ulici. Ačkoliv se při plánování nového areálu na údržbu tramvají tak trochu zapomnělo a v depu Karlov není jediná kolej, velké prohlídky tramvají právě na Karlově probíhají.

Uskladněné kolejnice a připravované pro montáž - vozovna Slovany 18. 6. 2005 Zatlačovačka gumy kolem kolejnic v BKV panelech odstavená ve vozovně Slovany 26. 6. 2010 Ve vozovně Slovany však také sídlí střediska dopravní cesty (kolejových tratí a trakčního vedení). Na snímku vlevo jsou kolejnice právě připravované pro některou z rekonstrukcí tratí. Vpravo je strojní zatlačovačka gumy do BKV panelů po její velké opravě v roce 2010.

Nová vrata ve vozovně Slovany 6. 5. 2006 Vozy K3R-NT č. 311, 312 ,313 a 314 ve vozovně Slovany 4. 3. 2007 Koncem roku 2005 bylo rozhodnuto o investici do nových vrat tzv. nové haly. Počátkem roku 2006 pak byla postupně všechna výjezdové vrata vyměněna za nové, částečně prosklené a elektricky ovládané ve výrazné červené barvě. Předpokládána byla i výměna vjezdových vrat o rok později. To se nakonec trochu opozidlo, neboť přišla stavební uzávěra, když nebylo jasné o budoucnosti areálu. K výměně však došlo a na podzim 2006 proběhla výměna vrat ještě na hale kontrolních prohlídek.

Stará tabule podle které se odstavovaly vozy - krátce před svým zrušením - 3. 4. 2004 Nová tabule ve výpravně Na fotografii vlevo je stará tabule, která byla umístěná vedle objízdné koleje a řidiči podle ní léta odstavovali vozy po příjezdu do vozovny. Pozdější tabule se pak nacházela od jara 2004 ve výpravně hned u vjezdu do vozovny (foto vpravo).

Vozovna Slovany 4. 8. 2007 Vozovna Slovany 2. 5. 2009 Vozovna Slovany 2. 5. 2009 Vozovna Slovany 2. 5. 2009

V roce 2012 byla ve vozovně vyměněna většina výhybek za nové, elektricky ovládané s automatickým stavěním vlakové cesty. Systém však dlouho nefungoval. Byl vypnut v souvislosti se stavbou nové administrativní budovy ve vozovně Slovany, kam se po jejím dokončení výpravna přestěhovala. Aktuálně tedy systém automatického stavění vlakové cesty funguje.

Letecký pohledn an vozovnu 30. 9. 2018 V systému je výpravčím do počítače zadáno, jaký vůz má být na kterou kolej odstaven. Když pak přijíždí tramvaj do vozovny, tak na jejím vjezdu systém vůz rozpozná a zobrazí řidiči na návěstidle číslo koleje kam má směřovat. Současně se postaví všechny výhybky na požadovanou kolej. Až po té se objeví na vjezdovém návěstidle volno. Pokud je potřeba zacouvávat na kusé koleje před starou halu, výhybky se staví také automaticky postupně po průjezdech vozu a řidič se řídí dalšími návěstidly, které cestou zpět jsou.

Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP V současné době se připravuje rozsáhlá rekonstrukce areálu, při které vyroste zcela nová hala pro odstavování a údržbu tramvají, administrativní budouva bude přesunuta nedaleko dnešního vjezdu a vzniknou nové brány pro výjezd a vjezd blíže ke Světovaru. Přesun výjezdu a vjezdu je nutný pro dodržení Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP hlukových norem vzhledem k okolní obytné zástavbě a to i přes to, že zde vyrostla až později než vozovna. V roce 2019 se předpokládá získání územního rozhodnutí, dokončení projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele stavby. v roce 2020 by pak mělo dojít k zahájení stavby, která bude probíhat za plného provozu s předpokládaným dokončením v závěru roku 2022.

Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP Vizualiazce rekonstrukce vozovny Slovany, zdroj: PMDP

Info a důvodech nutnosti rekonstrukce a foto z nočních prohlídek vozovny na zvláštní stránce: ZDE.

Rekonstrukce vozovny 2020 - 2022

Další stránky:
Dílny DP v Cukrovarské ulici
Plánované tramvajové tratě
Montážní jáma v Bolevci
Napájení tramvají
Konstrukce tramvajových tratí
Způsoby ovládání elektricky stavěných výhybek
Akustický informační systém pro nevidomé
Poptávkové otevírání dveří

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz