Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeň

Svezeme se někdy tramvají dále než dnes?

Než se dostaneme k možným budoucím tramvajovým tratím, bylo by vhodné si připomenout také některé nerealizované plány na stavbu tramvajových tratí.

Pohlednice s mostem Františka Josefa I., na kterém jsou patrné tramvajové kolenice V roce 1913 byl otevřen Wilsonův most (tehdy most Františka Josefa I.) a byly na něm již položeny koleje, pro původně plánovanou tramvajovou trať po Americké (Jungmanově) třídě. Ke stavbě tramvajové trati již však nedošlo. Měla být realizována ve třicátých letech, avšak po protestech automotoklubu, na jehož stranu se tehdy přiklonilo i policejní ředitelství, bylo od stavby trati upuštěno.

Z novějších plánů stojí pak za zmínku určitě ty o zavedení tramvají na Doubravku. Ještě v osmdesátých letech při rozšiřování Rokycanské třídy se s tramvají počítalo a proto zde vzniknul široký střední dělící pás. Tramvajová trať měla vést až ke hřbitovu, kde v místě dnešního nákupního centra a v okolí, byla plánována výstavba nového velkého sídliště. Odbočující větev údajně měla vést i od Pietasu Masarykovou třídou dál do Doubravky. Dnes se již o tramvajích na Doubravku neuvažuje a tak byl středový pás na mnohých místech využit pro nové odbočovací pruhy.

Rokycanksá třída se středovým pásem původně určeným pro tramvajovou trať 1. 7. 2016 Rokycanksá třída se středovým pásem původně určeným pro tramvajovou trať 1. 7. 2016 Rokycanksá třída se středovým pásem původně určeným pro tramvajovou trať 1. 7. 2016 Rokycanksá třída se středovým pásem původně určeným pro tramvajovou trať 1. 7. 2016

Tyršova 1. 7. 2016 Tyršova 1. 7. 2016 Byly i různé úvahy o odklonění tramvajové dopravy z centra města. Proto je také z křižovatky U Prazdroje směrem k Rychtářce postaven nevyužívaný středový most, který byl určen rovněž pro tramvaje a i navazující středový pás je zde kolem Štruncových sadů široký, pro plánovanou tramvajovou trať.

Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016 Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016 Ze zvažovaných či plánovaných tramvajových tratí, které mohou dočkat realizace, je ta na sídliště Vinice (viz. mapa ZDE). Široký středový pás v ulici Na Chmelnicích je patrný již od Karlovarské třídy. Existovaly dokonce i úvahy o tramvajové vozovně na Vinicích. O vozovně se zde již nemluví, avšak myšlenka stavby tramvajové trati sem, není mrtvá, dosud je zanesena např. v územním plánu.

Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016 Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016 Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016 Ulicí na Chmelnicích by jednou mohly jezdit tramvaje na Vinice, 1. 7. 2016

Tyršova 1. 7. 2016 Sídliště dnes obsluhují kloubové autobusy v krátkých intervalech a tramvaj by se sem kapacitně určitě hodila. A při tom by zde nebylo nutné stavět ani smyčku, stačilo by zde tramvaje ukončit úvraťově a obsluhovat ji obousměrnými vozy. Dovedu si představit tramvajovou linku např. z Mikulášského náměstí (aby obsloužila zároveň centrum města a Hlavní nádraží).

Další místo, kde je zvažováno prodloužení tramvajové dopravy je na Slovanech. Mělo by jít o prodloužení trati z náměstí Milady Horákové do oblasti po bývalých kasárnách (ulice Mezi Řekami). O tomto se však mluvilo již před mnoha lety, ale na pozemcích se stále nic nestaví a ani stavbu prodloužení tramvajové trati nelze očekávat v nejbližších letech. Po zástavbě území kasáren se s možným prodloužením tramvaje však počítá. Dokonce v jedné z variant rekonstrukce náměstí Milady Horákové, se zde již nepočítá s tramvajovým obratištěm, ale z dále rovně vedoucí tramvajové trati, by zde byla pouze odbočka do vozovny. Podobné úvahy byly také ohledně prodloužení z konečné Světovar do obratiště Libušínská u koterovského nádraží. Tento návrh však nemá příliš smysl a jeho realizace je tak nepravděpodobná.

Tramvaj k FN? 1. 7. 2016 Tramvaj k FN? 1. 7. 2016 Nepříliš známé jsou úvahy o stavbě tramvajové trati k Fakultní nemocnici. Odbočující trať by vedla z křižovatky U Gery alejí Svobody a úplně špatná myšlenka to není (viz. mapa ZDE). Do Fakultní nemocnice totiž denně míří tisíce zaměstnanců, nemocných i návštěv a v nedávné době zde vyrostly také nové budovy Lékařské fakulty. Dopravu sem zajišťují autobusy linky 33, ale nemalé množství lidí sem chodí pěšky od tramvaje. Nové budovy Lékařské fakulty u FN 1. 7. 2016 U nemocnice jsou také velké problémy s parkováním a lepší dostupnost veřejnou dopravou by jistě i těmto problémům alespoň trochu pomohlo. Mohla by sem zajíždět nová linka z centra města, ale stejně tak by sem mohly třeba jen zajíždět závlekem některé spoje linky č. 1. Při používání obousměrných vozů by zde nemusela být točka, pouze by stačila trať od Gery s úvraťovým zakončením, za úvahu by stála i jen jednokolejka. Aktuálně se však tato trať nepřipravuje.

Článek o tramvaji do Dobřan z Plzeňského rozhledu 10. 12. 2001 V roce 2001 se v tisku objevují informace o plánované vlakotramvaji do Dobřan. Ačkoliv jde o technicky velmi náročnou věc, jejíž realizace je u nás jasně těžkým sci-fi, někteří komunální politici tehdy vážně mluví o možném výjezdu tramvaje už za tři roky. Jak tento výkřik dopadl, vidíte dnes sami.

A co nové vozovny tramvají?

Za dobu provozu tramvají se uvažovalo o několika lokalitách, kde postavit novou tramvajovou vozovnu. Byly to například Skvrňany za současnou konečnou (menší druhá vozovna), byly to již zmiňované Vinice za plánovanou konečnou nové trati (menší druhá vozovna), ale byla to i Borská pole (náhrada za Slovany), kde měla být tramvajová vozovna v místě dnešní trolejbusové vozovny Karlov. Při těchto úvahách měla vést také tramvajová trať z Borských polí do Skvrňan a právě cestou měla být odbočka do tramvajové vozovny Karlov. Dopravně pro cestující by tato tramvajová trať neměla příliš význam, ale byla navrhována zřejmě pro napojení Škodovky na tramvajovou síť. Z plánů však sešlo. Několikrát se také uvažovalo o zvětšení tramvajové vozovny na Slovanech, tedy do prostoru garáží bývalého pivovaru. Po rozšíření technické základny by sem mohla být přesunuta i těžká údržba tramvají a ty by se nemusely vozit do externích dílen. Z těchto plánů však také sešlo.

Odstavené vozy ve Skvrňanech při nedostupnosti vozovny z důvodu výluky U Zvonu 16. 11. 2014 Plánovaná odstavná plocha na konečné Skvrňany Aktuální situace je taková, že by v příštích letech mělo dojít k vybudování odstavných stáních na některých konečných. Uprostřed smyček přibudou odstavné koleje a odstavné plochy budou oploceny. Budou sloužit pro odstavování tramvají mimo špišku a v nočních hodinách a město s PMDP si od nich slibují snížení nákladů na provoz díky ušetřeným kilometrům oproti nájezdu tramvají na linky z vozovny Slovany. Na těchto snímcích jsou do budoucna uvažované Skvrňany.

Odstavené vozy na Košutce při nedostupnosti vozovny z důvodu výluky přes most U Jána Plánovaná odstavná plocha na konečné Košutka Na dalších obrázcích je Košutka, která je k realizaci nejblíže. Je totiž součástí zastupitelestvem schválené koncepce odstavování a údržby tramvají v Plzni. Podrobný nákres na webu města: ZDE.
Na údržbu se vozy budou samozřejmě při vhodném oběhu vracet do vozovny Slovany. V minulosti již bylo potřeba při různých výlukách tramvaje na konečných odstavovat (povodně, rekonstrukce mostu U Jána, rekonstrukce prostoru U Zvonu) a lepší zázemí na konečných se bude i v podobných případech hodit.

Při zdůvodňování potřeby odstavných ploch na konečných v tisku zazněla také informace o plánované rekonstrukci vozovny Slovany, která by měla začít v roce 2020.

Movo 2. 7. 2016 Současně se také začaly objevovat neoficiální informace, že po depu Karlov si investor brousí zuby na další PPP projekt nové tramvajové vozovny, která by měla vyrůst v prostoru bývalých Železničních opraven a strojíren, později Movo (dnes člen skupiny Škoda). Nabídka se objevuje v září 2016 na webu města Plzně ve zveřejněných materiálech pro zastupitelstvo města Plzně.

Nákres umístění vozovny v areálu Movo s manipulační tratí kolem bazénu Vozovna by byla na tramvajovou síť napojena cca 850m dlouhou, klikatou manipulační tratí. Napojena by byla z Koterovské ulice a vedla by Habrmannovo ulicí kolem bazénu. Nákres na webu města ZDE. Nová vozovna by však přinesla více nevýhod, než výhod a tak nebyla nabídka akceptována. Komentář Technického úřadu MMP k návrhu vozovny MOVO na webu města: ZDE.

Když vidíme vysoký počet úvah a nerealizovaných plánů je těžké odhadnout, co se nakonec postaví. Tramvajová vozovna na Slovanech by měla být rekonstruována od roku 2020 a tedy přesun vozovny jinam není na pořadu dne. S možnou výstavbou druhého areálu, kde by např. mohly být také dílny pro těžkou údržbu, se uvažuje v daleké budoucnosti (po skončení zakázky na údržbu vozů, která je na 29 let).

Máte-li k dispozici informace či materiály k plánovaným, i nerealizovaným tramvajovým tratím a můžete je poskytnout, kontaktujte mne prosím. Děkuji


Podobné stránky:
Plánovaná tramvajová trať na Borská pole
Vozovna Slovany
Dílny DP v Cukrovarské ulici
Dynamický dispečink
Inteligentní zastávky
Napájení tramvají
Zajímavé rekonstrukce tratí na přelomu 80. a 90. let
Rekonstrukce Sadů Pětatřicátníků 2003 - 2004 (v rubrice Z provozu)
Rekonstrukce mostu U Jána 2005 - 2006
Rekonstrukce Slovanské aleje 2006
Rekonstrukce Karlovarské třídy 2009, 2011 a 2016

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz