Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeňské tramvaje Připravují se nákupy vozů délky cca 40 metrů (2021)

Trojice progressů při cvičné jízdě v Bolvci 19. 3. 2021 Plzeňská linka č. 4 je pravděpodobně stále tramvajová linka s nejkratším intervalem v ČR (mimo prázdniny, či mimo pandemii, v ranní špičce 2-3 minuty). I během celého dne je linka č. 4, zejména pak na borském rameni, velmi vytížená. Kromě největšího plzeňského sídliště na jedné straně, zajišťuje totiž obsluhu také mnoha středních i vysokých škol a nemocnic na Borech. Již v minulosti existovaly úvahy o provozu současných vozů v trojicích, ale nakonec zřejmě dojde k nákupu kapacitnějších vozů pro tuto linku.

V tiskové zprávě PMDP ze dne 25. 3. 2021 a následně v mnoha médiích jsme si mohli přečíst o vypsání výběrového řízení na dodávku tramvají délky až 42 metrů. Tramvaje by měly být na linku 4 nasazovány od poloviny roku 2024. Zakázka je vypsána na celkem 24 tramvají v jednosměrné i obousměrné variantě.

Zmiňovaná tisková zpráva
Nové velkokapacitní tramvaje pro Plzeň
Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vypisují výběrové řízení na dodávku velkokapacitních tramvají velikosti XXL. Až 42 metrů dlouhé tramvaje by měly být na linku 4 nasazovány od poloviny roku 2024. Zakázka je vypsána na celkem 24 tramvají v jednosměrné i obousměrné variantě.

Počínaje rokem 2019 zahájily PMDP rozsáhlou obnovu vozového parku. „Do roku 2019 jsme provozovali především tramvaje koncepce T3 a její modernizované varianty. Většina tramvají této koncepce je na konci své životnosti a v dlouhodobém horizontu jsou u těchto tramvají vyšší provozní náklady než u nových vozů,“ říká Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP, a dodává: „Prvním milníkem bylo v roce 2019 zahájení dodávky 16 ks tramvají EVO2 a tato dodávka bude v letošním roce dokončena. Dále ještě v letošním roce zařadíme do našeho vozového parku první dvě obousměrné tramvaje 40T. Případné opční dodávky typu 40T zajišťují obnovu vozového parku ve výhledu jen do roku 2023, proto je nezbytné v obnově kontinuálně pokračovat.“

„V současné době vypisujeme výběrové řízení na obnovu tramvajového vozového parku od roku 2024 do roku 2030. Celkem počítáme s až 24 velkokapacitními vozy v odhadované ceně 77 až 80 mil. Kč za vůz, přičemž počítáme s využitím dotačních titulů na obnovu vozového parku,“ popisuje Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a doplňuje: „Až 12 vozů bude dodáno v obousměrné variantě pro operativní zajištění výluk na lince 4.“

Tramvaje o délce až 42 metrů a kapacitě minimálně 240 cestujících se mají vyznačovat vysokým komfortem pro cestující. Proto se v technické specifikaci počítá se 100% nízkopodlažností, klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem, otočnými podvozky, nadstandardní šířkou uličky mezi sedačkami nebo multifunkčními prostory pro osoby na vozíku či dětské kočárky. PMDP vyžadují kromě jiného také protikolizní systém zabraňující srážce s jinou tramvají, bezpečnostního asistenta hlídajícího nepřekročení rychlosti v obloucích či automatické počítání cestujících.

První tramvaje by měly dorazit do tří let od podpisu smlouvy.

A níže se pak podíváme na nějaké zajímavé podrobnější údaje z veřejně dostupné zadávací dokumentace.

Předmětem Veřejné zakázky je tedy dodávka až 24 ks cca 40 metrových obousměrných a jednosměrných tramvají. Předpokládaná hodnota: 1 920 000 000 Kč bez DPH, tj. 80 mil. Kč za kus, skutečná cena samozřejmě vyjde až ze soutěže. Zadavatel požaduje jak dodávku obousměrných tramvají (v roce 2024 pevně 4 vozidla, následně v letech 2024 - 2030 až dalších 8 kusů), tak dodávku jednosměrných tramvají (až 12 kusů), které si zadavatel pro období 2025 - 2030 může objednat na základě písemné výzvy.

Co lze např. vyčíst ze zadávací dokumentace? (výběr a kráceno)
- Délka karoserie od 39,0 m do 42,0 m
- Šířka karoserie 2,5 až 2,6 m
- Teplota okolního prostředí – 25 až + 40 °C
- Provoz v nadmořské výšce do 1200 mnm
- Hladina vody nad TK až 60 mm
- Sníh nad TK až 100 mm
- Sklon tratí 80 promile
- Minimální poloměr oblouku 20 m
- Max. relativní vlhkost vzduchu uvnitř vozu 100%
- Max. relativní vlhkost vzduchu vně vozu 100%
- Maximální provozní rychlost alespoň 70 km/hod
- Napětí v troleji: 600 V (provozní napětí 500 – 850 V)
- min. 6 dveří na pravé straně ve směru jízdy, z toho minimálně 4 o šířce min. 1300 mm
- plnohodnotná automatická klimatizace celého salonu pro cestující, nezávislá na ovládání klimatizace kabiny řidiče.

Tramvaj musí být vybavena minimálně čtyřmi plně otočnými podvozky s pevnými nápravami, vybavenými vzduchem chlazenými střídavými motory. Všechny nápravy jsou hnací, každý podvozek je koncipován se samostatným pohonem s možností jeho nouzového odpojení pro dojezd vozidla při poruše v jeho obvodu.

Bezbariérový prostup celým vozem, výška nástupní hrany u všech dveří je max. 350 mm nad temenem kolejnice, vozidlo je plně bezbariérové, min. šířka volně průchozí uličky ve vozidle činí ve výšce 0-180 cm od podlahy alespoň 550 mm s tím, že v prostoru uličky nesmí být další dílčí omezení tohoto rozměru.

Obsaditelnost: min. 240 osob celkem při obsazení jedním kočárkem, z toho min. 64 sedících cestujících, z toho minimálně 32 ks pevných (nesklopných) sedadel orientovaných čelem nebo zády ke směru jízdy bez umístění na stupínku. Lze uvažovat max. 5 stojících osob na 1m2 plochy vyhrazené pro stojící cestující. Do této plochy nelze započítat plochu, kde by stojící cestující bránili výhledu řidiče na pravou stranu.

V prvním a posledním článku vozidla prostor pro invalidní vozík + kočárek (v součtu kapacita min. 2 vozíky a 2 kočárky), umístění prostoru musí být v obou krajních článcích vozidla shodné, alternativní řešení je přípustné a podléhá schválení zadavatele. V rámci návrhu vozidla navrhnout alternativy umístění prostoru pro opření jízdních kol, preferované umístění prostoru zadavatelem-uprostřed vozidla, výsledné umístění podléhá schválení zadavatele.

Na (obousměrné) tramvaji jsou instalovány 2 elektricky ovládané polopantografy orientované kloubem vpřed ve směru jízdy, umístěné vždy v ose 1. podvozku tramvaje, s možností nouzového mechanického stažení řidičem z prostoru interiéru vozu.

Kamerových systémů je hned několik: Kamerový systém bez záznamu snímající nástupní prostor všech jednotlivých dveří a vnitřní prostor vozu, se zobrazením na terminálu v kabině řidiče. Havarijní kamery synchronizované s tachografem vozidla: s rozlišením minimálně Full HD (1920x1080, horizontální úhel záběru min. 110 st. vertikální úhel záběru min. 80 st., certifikace dle 1EN 50 155) na sledování prostoru před vozidlem (umístěná tak, že zorné pole kamery pokrývá plně funkční plocha stěrače čelního okna) zapojený do systému elektronického záznamového zařízení (tachografu); záznam kamerového systému časově synchronizovaný se záznamem jízdy v tachografu. Záznam formou smyčky délky minimálně 72 hodin. Dále je na vozidle umístěna kamera snímající sběrač či alespoň sběrací lištu pantografu, rovněž synchronizovaná s tachografem. Ve vozidle je také instalován vnitřní kamerový systém se záznamem plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem města Plzně využívaným městskou policií.

Systém automatického počítání cestujících od firmy DILAX dle technických podmínek verze 1.7. schválených rozhodnutím Drážního úřadu.

Ve vozidle má být instalován aktivní antikolizní systém, zabraňující srážce-najetí zezadu do jiné tramvaje. Systém zabrání srážce na přímé, suché koleji do rychlosti 30 km/h, v oblouku o poloměru menším 25 m do rychlosti 20 km/h. Před zásahem do řízení proběhne akustická informace v délce cca 2 vteřiny. Vozidlo je vybaveno systémem sledování polohy na kolejové síti na základní úrovni přímá kolej/oblouk (vč. poloměru oblouku) – systém zamezí zvyšovat rychlost výjezdu z oblouku nad stanovený limit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a cestujících.

Dále zadání obsahuje obvyklé již používané zařízení jako terminály palubního PC, radiostanice, systém Vetra (ovládání výhybek a identifikace vozu). Podrobně jsou definovány vnější i vnitřní informační systémy pro cestující, tlačítka pro signalizaci i ovládání dveří cestujícími i odbavovací systém. Definováno je i vybavení kabiny řidiče a to cca odpovídá současným nově dodávaným vozům. Zadání obsahuje i vnější barevné provedení laku: bílá RAL 9016, žlutá RAL 1021 a šedá RAL 7042, ale třeba i držáky praporků. Kromě napojení na datové sítě má vůz umět na frekvenci 2,4 GHz poskytovat internetovou konektivitu cestujícím ve voze (tedy wifi).

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 04. 2021 do 10:00 hodin

Zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací, na kterých se podílely:
- H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
- PRAGOIMEX a. s.,
- ŠKODA TRANSPORTATION a.s.,

Dodavatel se zavazuje dodržovat roční 90% disponibilitu, tzn. provozní spolehlivost všech dodaných tramvají po dobu deklarované provozuschopnosti a provozní spolehlivosti ve smyslu čl. X Smlouvy.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že veškerý servis všech vozidel provozovaných Zadavatelem v rámci provozu MHD na území města Plzně, realizuje Zadavatel prostřednictvím servisní organizace (společnost Bammer trade a.s.)

V zadání je dále např. podrobně popsána požadovaná disponibilita vozů i dostupnost dodávek náhradních dílů, dokumentace, diagnostické sw atd. Nemělo by se tedy stát jako v případě Aster, že by se servisem byl v budoucnu problém.

Ze zadání je také patrné, že vozy nemohou být v koncepci podobné vozům Škoda 15T. Podvozky mají být otočné, ale s pevnou nápravou, tedy ne jako u 15T, kdy každé kolo pohání jeden motor. Tedy spíše to bude něco jako 40T v delším provedení.


Na obrázcích níže přidávám příklady některých XXL tramvajových vozů. Asi nejznámější dlouhé tramvaje jsou budapešťská Combina. S délkou 54 metrů byla dlouho nejdelšími tramvajemi na světě. Překonaly je však také budapešťské vozy CAF s délkou 55,9 metrů, které v provozu postupně nahrazují na místní lince č. 1 trojice českých vozů T5C5.

Combino Budapešť 26. 8. 2008 Combino Budapešť 26. 8. 2008 CAF Urbos 9 - Budapešť 28. 8. 2013 CAF Urbos 9 - Budapešť -27. 8. 2016

Dlouhé vozy najdeme také v německu, kde často v provozu nahradily trojice českých vozů T3 (T4). Na obrázcích např. tramvaje z Lipska (Bombardier Flexity Classic NGT12-LEI s délkou 45 metrů) či Drážďan (Bombardier NGT D12 DD) s délkou rovněž 45 metrů.

Bombardier Classic XXL - Lipsko 5. 11. 2016 Bombardier Classic XXL - Lipsko 13. 7. 2007 Drážďany NGT 12 DD 7. 10. 2017 Drážďany NGT 12 DD 25. 10. 2003

Nejdelším typem berlínských tramvají je GT8-08 s délkou 40 metrů. A samozřejmě ve švýcarských provozech se setkáme často i s dlouhými vozy přes 40 metrů.

Berlín 9. 5. 2009 Basilej 27. 6. 2013 Basilej 27. 6. 2013 Basilej 29. 6. 2013

Osobně jsem se poprvé s dlouhou tramvají jako cestující svezl v roce 2001 v Drážďanech. Jednalo se o sedmičlánkový vůz NGT8DD s pevnými podvozky. Následně začaly Drážďany požadovat opět vozy s otočnými podvozky a ty byly s délkou 45 metrů dodávány od roku 2003. A vida. Po dvaceti letech se s něčím podobným snad svezeme také v rodné Plzni.


Smutný konec snu? (!!!)

Oficiální informace o výsledku vypsané zakázky chyběly. Ale přes to se začalo šuškat, že jediným přihlášeným účastníkem je polský výrobce Pesa. Mnozí se již začínali těšit, že by se v Plzni mohly objevit tramvaje zahraničního výrobce. Pesa není úplně neznámá. Moderní nízkopodlažní tramvaje dodává do mnoha měst Evropy a v ČR můžeme znát její u ČD provozované železniční jednotky. Osobně považuji tramvaje Pesa za kvalitní, měl jsem možnost je jako cestující vyzkoušet v mnoha městech.

Bohužel se až v prosinci 2021 objevují oficíální informace, že zakázka na dodávku zmiňovaných dlouhých vozů byla zrušena. Jak uvedl např. server Z Dopravy , oficiálním důvodem zrušení bylo, že se přihlásil pouze jden účastník (polský výrobce Pesa). A toto je zákonný důvod pro zrušení zakázky, avšak dříve se nevyužil (např. při jediném účastníkovi soutěže, ze které vyšly dodávky vozů Škoda 40T).

Příspěvěk uživatale Jenki na serveru Z Dopravy O skutečných důvodech zrušení, si můžeme jen spekulovat. Ale faktem je, že do městské dopravy zasahuje politika hodně, když je městská doprava na financích od města závislá. Osobně si myslím, že zrušení zakázky je velká chyba. Také místnímu výrobci, který nestíhá ani nasmlouvané zakázky, by dodávka vozů od konkurence jenom prospěla. Pohádka od jednoho známého dopraváka z jedné diskuze o tom, jak to mohlo, ale nemuselo být, je přiložena na obrázku vpravo.

Kam dále:

Jaké budou nové tramvaje v Plzni? (2018)
Trojičky (třívozové soupravy) v Plzni? (2015)
Co nás čeká v tramvajové dopravě?
Plánované tramvajové tratě
O možných budoucích vozech v Plzni (stránka z roku 2005!)

některé již neprovozované typy: Křižík, Ringhoffer, Trabuko, T1, T2, T3, T3G, KT8D5, T3M, Astra,
současné typy: T3R.P, T3R.PLF, KT8D5-RN2P, K3R-NT, VARIO LFR.S, VARIO LF plus, VARIO LF2/2 IN, EVO2

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz