Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeň

Stavba tramvajové trati k univerzitě (2018-2021)

Již od počátku fungování webu Plzeňké tramvaje, tedy od roku 2000 se zajímám také o stavbu tramvajové trati na Borská Pole. Její příprava probíhala velmi pozvolna a také jak se střídali na radnici politici, střídaly se názory na její potřebu. Postupné informace včetně článků z tisku jsou na stránce Dojedou někdy tramvaje na Borská Pole?

A níže tedy o samotné stavbě tramvajové trati.

Kácení stromů

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Začátkem března 2018 jsou na webu města uveřejněny informace o kácení dřevin v Kaplířově ulici a dále v trase plánované tramvajové trati na Borská pole. Ke kácení má dojít v období od 9. března do konce března 2018.

Podívejme se na trasu tramvajové trati na obrázcích z 10. března 2018, tedy jen pár dní před kácením.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Z Klatovské třídy tramvaje odbočí vpravo do Kaplířovy ulice. Křižovatka bude větší a mírně posunutá, aby byla kolmá. Padne tak původní brána borských kasáren, i opuštěný dům kasáren v Kaplířově ulici. V samotné Kaplířově ulici zmizí nejen stromy, ale později také hradby po obou stranách.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

V místě, kde dnes obočují autobusy mírně vlevo do Dobřanské ulice, bude vybudováno první tramvajové obratiště, spolu s autobusovým terminálem. Nahradí tak současnou konečnou u Borského parku. Od první konečné dál ve směru navazujícím na Kaplířovu ulici bude pokračovat tramvajová trať k univerzitě. Po mostě v místě dnešní lávky překoná dálniční přivaděč a za ním se trať stočí mírně vpravo, aby minula budovy fakulty aplikovaných věd. Před ní byl měla být zastávka.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

Za Fakultou aplikovaných věd následuje mírný levý oblouk a pak trať pokračuje do prostoru u křižovatky ulic Podnikatelská a U Letiště mezi obdchodní dům Decathlon a budovu Fakulty designu a umění. Zde bude postaveno druhé tramvajové obratiště.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

Přibližně po dvou týdnech je vykáceno. Další obrázky tak ukazují znovu trasu tramvajové trati, ale již bez stromů.

Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018


Vypsání výběrového řízení

Nákres tramvajové trati na Borská Pole - zdroj: město Plzeň Náhled na plány terminálu Dobřanská z webu města Na jaře 2018 je městem vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole". V níže přiloženém odkazu v archivu dokumentů najdete v Zadávací dokumentaci (příloha č. 4a - dokumentace) mnoho podrobných plánů. Na přiloženém obrázku vpravo je např. náhled na první konečnou s terminálem MHD za křižovatkou Kaplířova - Dobřanská.

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole - archiv dokumentů


Bourání budovy kasáren

Mezi tím probíhá od konce června 2018 bourání budovy bývalých kasáren v Kaplířově ulici. Na bourání byla vypsána veřejná zakázka zvlášť a musí být dokončeno tak, aby mohlo být následně předáno staveniště vysoutěženému zhotoviteli stavby tramvajové trati.

Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 30. 6. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 20. 7. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 20. 7. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 2. 8. 2018


Smlouva se zhotovitelem podepsána

Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání 2. srpna 2018 schválilo uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole“ s vybraným účastníkem veřejné zakázky. Vítězem jsou slovenské firmy TSS GRADE, a.s., Doprastav, a.s., a česká spol. Doprastav CZ, s.r.o., které podaly společnou nabídku v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky jako „Společnost TD Borská Pole“, za cenu 479.841.593,83 Kč bez DPH.

Následně plzeňský primátor Martin Zrzavecký a generální ředitel slovenské společnosti TSS GRADE a.s. Dušan Chovanec ve čtvrtek 23. srpna 2018 podepsali smlouvu na prodloužení tramvajové trati na Borská Pole.


Již se něco děje

16. 9. 2018 16. 9. 2018 První náznaky dění v prostoru budoucího terminálu u křižovatky Kaplířova - Dobřanská se zřejmě objevily 13. 9. 2018, kdy zde probíhaly drobné terénní úpravy. Na místě se objevila také cedulka s informací o povolené stavbě.


Borská Pole 30. 9. 2018 Na leteckém snímku z 30. 9. 2018 je již patrná trasa budoucí tramvajové trati. Příliš teréních úprav sice ještě na místě neproběhlo, ale nějaká technika se již v trase pohybovala a tak koridor je již patrný.


Lávka přes dálniční přivaděč krátce před snesením 27. 9. 2018 V sobotu 6. 10. 2018 byla snesena lávka přes dálniční přivaděč. Byla zde dočasně usazena na podpěrách pro tramvajový most. Podpěry byly postavné již v roce 2010 jako součást dálničního přivaděče. V budoucnu se zde stezka pro pěší na novém tramvajovém mostě opět objeví, ale to potrvá.

Lávka přes klatovský přivaděř krátce před jejím snesením 5. 10. 2018 Již odstraněná lávka přes klatovský přivaděč 7. 10. 2018 Již odstraněná lávka přes klatovský přivaděč 7. 10. 2018 Snesená lávka přes klatovský přivaděč ležící nedaleko přivaděče 7. 10. 2018

Trasa budoucí tramvajové trati na Borská Pole 7. 10. 2018 Trasa budoucí tramvajové trati na Borská Pole 7. 10. 2018 V zadní části trasy tramvajové trati za dálničním přivaděčem již probíhají první terénní úpravy.

 


Bourání zdi kasáren 16. 10. 2018 Kaplířova ulice 8. 12. 2018 Koncem října 2018 byla zbourána hradba po pravé straně Kaplířovy ulice (ve směru z Bor) a v prosinci 2018 zde již probíhají nějaké úpravy sítí.

8. 12. 2018 8. 12. 2018 Na místě se také objevují dva bilboardy o stavbě. Jeden informuje, že se jedná o stavbu města Plzně vč. mapky trati a kontakty na zhotovitele i technický dozor a druhý informuje o spolufinancování projektu z fondů Evropské unie.

Práce na podpěrách mostu 8. 12. 2019 Práce probíhají také na opěrách budoucího tramvajového mostu. Kromě jejich úprav již vyrůstají také nové betonové zdi před mostem. Za mostem vznikla patrně provizorní přeložka horkovodu.


Co nového začátkem roku 2019?

Kaplířova ulice po zbourání hradeb v místě vedel budovy kasáren 25. 2. 2019 Práce v okolí budoucího mostu přes dálniční přivaděč 26. 2. 2019 Info o stavbě přestupního terminálu 25. 2. 2019 Práce probíhají na více místech současně. V Kaplířově ulici zmizely další hradby v místě bývalé budovy kasáren a terénní práce se zvolna rozbíhají také v prostoru budoucího přestupního terminálu na konci Kaplířovy ulice. Dále se pracuje na úpravách podpěr mostu přes dálniční přivaděč a rostou zde další opěrné zdi.

Budování kanalizce v trase tramvajové trati mezi mostem a FAVkou 26. 2. 2019 Prostor budoucí konečné vedle Decathlonu 26. 2. 2019 V úseku za mostem směrem k FAVce je pak v trase tramvajové trati postupně budována kanalizace. Ta se objevuje také vedle Decathlonu, tedy v místě budoucí konečné. Dle její polohy je patrné, že terén zde po dokončení bude výše než dnes, tedy asi na úrovni ulice U Letiště. Současné práce si již vynutily zrušení obslužné komunikace k univerzitě, která bude po té napojena skrz vzniklé obratiště.


Stav v polovině března 2019

Kaplířova ulice 17. 3. 2019 Kaplířova ulice 17. 3. 2019 S přicházejícím jarem se práce více rozjíždějí. V Kaplířově ulice se toho sice viditelně příliš nemění, ale pracuje se zde na inženýrských sítích.

Budoucí tramvajový most 17. 3. 2019 Budoucí tramvajový most 17. 3. 2019 Postupně také vyrostly další betonové zdi na okrajích budoucího tramvajového mostu přes dálniční přivaděč. Zejména na straně od Bor, jak je patrné na širokém snímku vpravo, kde je pro lepší představu přidán nákres budoucího mostu.

Kanalizace u budoucí tramvajové trati 17. 3. 2019 První patky sloupů trolejového vedení 17. 3. 2019 Zatím co s kanalizací se postupuje od mostu dál, kolem FAVky, tak v zadní části budoucí trati v táhlém oblouku mezi FAVkou a Decathlonem se v polovině března objevují již první patky pro sloupy trolejového vedení. A jak už zaznělo výše, kanalizace je budována také v místě druhého tramvajového obratiště, tedy vedle Decathlonu.

Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 17. 3. 2019


Stav koncem března 2019

22. 3. 2019 22. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019

Duben 2019

8. 4. 2019 Za budovou FAVky je již v místě trati vybagrována zemina, aby se mohlo upravit podloží. Po obou stranách buducí trati jsou již patky pro sloupy trolejového vedení a jak už zaznělo, podél jde také kanalizace. V následujícím úseku směrem k Decathlonu půjde trať mírně vzhůru a tak již není potřeba koridor bagrovat. Naopak zde bude podloží navezeno. Právě i konečná vedle Decathlonu bude položena výše, než byl původní terén. Bude ve stejné výšce jako Podnikatelská ulice a tak je původní níže položený prostor již zavážen zeminou právě z jiných míst stavby.

8. 4. 2019 8. 4. 2019 8. 4. 2019 8. 4. 2019


15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019 V polovině dubna 2019 je již upravována křižovatka ulic Podnikatelské a U Letiště, kde vzniká také vjezd do budoucího autobusového obratiště uprostřed druhé tramvajové smyčky. V prostoru, jak je patrné na snímku vpravo, je válcována postupná navážka.

15. 4. 2019 Nejdále v realizaci trati je úsek za budovou FAV, kde jsou v polovině dubna 2019 již pokládány vrstvy podloží a také odvodňovací drenáže. V tomto úseku tak patrně uvidíme nejdříve první koleje.

15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019

15. 4. 2019 15. 4. 2019 Vydatně se pracuje také v okolí mostu. Upraveny byly podpěry, na které bude most usazen a vyrostly zde také nové podpěrné zdi. Za mostem ve směru k Borským Polím probíhá také stavba kolektoru pro teplovod, který zde kříží trasu tramvajové trati. Nyní vede teplovod provizorní přeložkou.

15. 4. 2019 Teréní úpravy a stavba kanalizace a dalších sítí probíhají také v prostoru budoucího přestupního terminálu za křižovatkou Kaplířova - Dobřanská. Pracovně byla tato konečná nazývána Kaplířova, ale po zrušení původní tramvajové smyčky u Borského parku bude patrně pojmenována Bory.


Květen 2019

První koleje na Borský Polích - zatím jen jako materiál 1. 5. 2019 První koleje na Borský Polích - zatím jen jako materiál 1. 5. 2019 Začátkem května 2019 se na Borských Polích objevují již první kolejnice. Zatím však pouze jako složený materiál. Na místě jsou již také další části kolejových konstrukcí, tedy výhybky a křížení.

1. 5. 2019 jsou na stavbu přivezeny také první díly mostu, který překlene klatovský dálniční přivaděč.

1. 5. 2019 1. 5. 2019 2. 5. 2019 2. 5. 2019

Budoucí tramvajový most přes dálniční přivaděč 4. 5. 2019 Budoucí tramvajový most přes dálniční přivaděč 4. 5. 2019 Most bude sestaven vedle a až po té bude na svém definitivní místo nad dálniční přivaděč nasunut. Hned následující dny začaly práce na jeho montáži. Zde pohled od Borských Polí.

Budoucí tramvajová konečná mezi ZČU a Decathlonem 4. 5. 2019 Budoucí tramvajová konečná mezi ZČU a Decathlonem 4. 5. 2019 Koridor trati začíná být také patrný v prostrou druhého tramvajového obratiště, tedy konečné mezi ZČU a Decathlonem. V prostoru na snímku vpravo pak budu ve smyčce dvě koleje.


Stav koncem května 2019

26. 5. 2019 26. 5. 2019 Další série snímků pochází z 26. 5. 2019. Zachycuje připravené podloží v úseku od Technické ulice po konečnou Univerzita. Připraveny jsou patky sloupů, odvodnění, připravují se kabelové trasy, pomocí plastových multikanálů.

26. 5. 2019 26. 5. 2019 26. 5. 2019 26. 5. 2019

30. 5. 2019 30. 5. 2019 Pokračuje se také na stavbě mostu přes klatovský dálniční přivaděč. Koncem května je již mostovka svařena v celé délce a je stavěno lešení pro montáž oblouků. Ty jsou již na snímcích níže pořízených 30. 5. 2019. Připomínám, že most je montován vedle svého definitivního umístění a teprve později bude nad silnici nasunut.

30. 5. 2019 30. 5. 2019 30. 5. 2019 30. 5. 2019


Červen 2019

26. 5. 2019 26. 5. 2019 Od pondělí 3. 6. 2019 je pro veškerou dopravu včetně autobusových linek uzavřena Kaplířova ulice. Hned začátkem týdne byla vyfrézována vozovka a zbourána brána původních kasáren. I zde tak začnou intenzivnější práce nejen na stavbě tramvajové trati, ale vlastně na rekonstrukci a rozšiřování celé ulice.

25. 6. 2019 25. 6. 2019 Koncem června 2019 je dokončena montáž tramvajového mostu a je připravena dráha pro jeho nasunutí nad dálniční přivaděč. Ve stejné době se také rozbíhají viditelnější práce v prostoru budoucího terminálu Bory.


Červenec 2019

25. 6. 2019 8. 7. 2019 Jak už zaznělo v rubrice Z Provozu probíhá od 1. 7. 2019 tramvajová výluka na původní konečnou Bory, z důvodu pokračujících stavebních prací na křižovatce Klatovská - Kaplířova.

V prvním červencovém týdnu je také stěhován tramvajový most, který byl v předchozích týdnech smontován vedle svého budoucího umístění. Rychlost posunu 350 tun těžkého kovového obloukového kolosu je zhruba 36 centimetrů za deset minut.

Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský

8. 7. 2019 8. 7. 2019 Začátkem druhého červencového týdne je pak pod mostem rozebrána posuvná dráha. Oproti poloze na těchto snímcích most ještě mírně klesne a bude usazen na definitivní ložiska.

7. 7. 2019 7. 7. 2019 Pracuje se na obou budoucích obratištích. Na prvním, kde vznikne současně autobusový terminál je vybudována kanalizace a jsou pokládány podložní vrstvy.

Na druhém obratišti ležícím vedle Decathlonu jsou práce již výrazně dále. Kromě podloží, kanalizace, patek na sloupy jsou zde již usazeny také obrubníky.

7. 7. 2019 7. 7. 2019 7. 7. 2019 7. 7. 2019

V polovině července 2019 se na budoucí konečné Univerzita objevují první sloupy pro budoucí trolejové vedení. Patrně aby mohly být již také dodělávány některé povrchy nástupišť a chodníků, kde je již pokládána dlažba.

První sloupy na budoucí konečné Univerzita 14. 7. 2019  Budoucí konečná Univerzita 15. 7. 2019  Budoucí konečná Univerzita 15. 7. 2019 Budoucí trať před konečnou Univerzita 17. 7. 2019

Postupně také přibývají obrubníky ohraničující trať odtud směrem k FAVce. Kolem nich je také již navážena zemina, kterou je zarovnáván okolní terén. Pracuje se také samozřejmě na dalších místech. Dokončuje se kolektor horkovodu na západním okraji tramvajového mostu a také most je již definitiovně uložen na ložiska. Mění se i prostor budoucí nové konečné Bory, kde přibývají podkladové vrstvy.

Budoucí konečná Bory 15. 7. 2019 Již usazený tramvajový most přes dálniční přivaděč 15. 7. 2019 Tramvajová most přes dálniční přivaděč 17. 7. 2019 Kaplířova ulice 15. 7. 2019


Srpen 2019

30. 8. 2019 30. 8. 2019 Koncem srpna se objevují první koleje na Borských polích. Konkrétně v budoucím obratišti konečné Univerzita ležícím vedle Dacathlonu je to rozjízdná výhybka a navazující oblouk kolejí ve splítce.

31. 8. 2019 31. 8. 2019 O kus dál, směrem na Bory jsou pak v táhlém oblouku již položeny ypsilonové pražce. Tyto nezvyklé pražce jsou vhodné zejména do oblouků, díky jejich většímu příčnému odporu vůči štěrkovému loži. V Plzni budou použity poprvé a v ČR jsou používané na rekonstruovaných úsecích meziměstské tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou.

31. 8. 2019 31. 8. 2019 Na zmiňovaný oblouk pak navazuje úsek před budovou FAV. Zde je úsek, který by měl být upraven pro zmírnění vibrací a rušení při měření, které se v budově v laboratořích provádí. V srpnu jsou zde tak k vidění oddělená pole s nějakou betonovou směsí.

30. 8. 2019 31. 8. 2019 V Kaplířově ulici během srpna vyrostly sloupy zřejmě budoucích protihlukových zdí. V křižovatce s Klatovskou pak pokračují práce na sítích. Konečná Bory je trolejově odpojena, na křižovatce zmizely i některé sloupy trolejového vedení a jsou také vyjmuté kolejnice z BKV panelů v úseku před křižovatkou.


Září 2019

6. 9. 2019 6. 9. 2019 Již začátkem září se objevují další koleje. Před prvním položeným obloukem obloukem (viz. fota výše) jsou kolejnice již i ve výstupní zastávce konečné Univerzita. Další část obratiště se na pokládku kolejí teprve připravuje, viz. foto vpravo.

Kolejnice jsou však již v celé délce táhlého oblouku směřujícím k budově FAV. Jak už zaznělo výše, jsou zde namontovány na ypsilonové pražce.

Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019

Další obrázky jsou z druhé poloviny září. Ve většině obratiště konečné Univerzita jsou již koleje. Je zde použita technologie pevné jízdní dráhy s upevněním W-tram. V následujícím úseku jsou položené koleje na ypsilonových pražcích. Zatím však trať nění podbitá.

22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019

22. 9. 2019 22. 9. 2019 Před budovou FAV je kolejiště opět tvořené pevnou jízdní dráhou, tedy s upevněním W-tram zalité do betonu. Vedle trati naproti budově FAV se objevuje nové staveniště a tak ani zde tramvaje nepojedou jen mezi poli.

Práce rychle pokračují i na obratišti Bory, tedy smyčce s autobusovým terminálem na konci Kaplířovy ulice. V samotné Kaplířově ulici se dokončují sítě a pracuje se na podloží.

22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019


Začátek října 2019

1. 10. 2019 1. 10. 2019 Zde dva snímky pořízené z budovy FAV. Na snímku vlevo vidíme budoucí konečnou Univerzita a vpravo pak pohled na budoucí trať s tramvajovým mostem a za ním budoucí přestupní terminál Bory.

Níže pak snímky z 5. 10. 2019 zachycující postupně celou trasu od Bor až na konečnou Univerzita se zamračenou, místy až tajemnou oblohou.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Na Klatovské třídě se pod vozovkou budovala kanalizace a další sítě a nyní je již také rozebrána tramvajová trať a rozbitá původní podkladová betonová deska, která zde zřejmě byla ještě jako podloží trati před položením BKV panelů. Na snímku vpravo je pak budoucí ústí Kaplířovy ulice na Klatovskou.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Kaplířova ulice je zatím ještě bez kolejí. V některých částech jsou již hotové sítě a je připravováno podloží, někde se sítě ještě dokončují. Tramvaje by na Borská Pole měly vyjet v polovině prosince 2019, ale je také možné, že některé komunikace zde budou dokončovány až do jara 2020, kdy až má být dokončena celá stavba.

Skupina snímků ukazuje budoucí přestupní terminál Bory. Uprostřed tramvajového obratiště, jehož kolejiště je zde zatím jen v malé části, bude autobusový terminál.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019

Za tramvajovým mostem již vzniká násep také v místě, kde tramvajovou trať podchází nově vybudovaný kolektor s horkovodem. V navazujícím úseku kolem budovy FAV již byly položeny koleje tvořené pevnou jízdní dráhou s upevněním W-tram. Celé kolejiště zde leží v odpružené betonové vaně. Chybí zatím úsek, kde trať bude křížit Technickou ulici. V navazujícím úseku jsou pak položené kolejnice na ypsilonových pražcích.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Na konečné Univerzita přibyl další úsek kolejí a to v nástupní zastávce. V části smyčky jsou na sloupech již připravené převěsy pro trolejové vedení.


Polovina října 2019

Přibližně dva měsíce zbývají do zahájení provozu na tramvajové trati na Borská Pole. V Kaplířově ulici to tak sice zatím nevypadá, ale myslím si, že je termín stále reálný. Podloží, sítě i sloupy trolejového vedení jsou již na místě. V polovině října jsou v části Kaplířovy ulice již položené obrubníky ohraničující budoucí trať i komunikaci.

13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019

Na další skupině snímků je pak zachycena budoucí nová konečná Bory. Přibyla další část kolejiště, ale smyčka ještě není celá. Uprostřed je již vyasfaltovaná plocha budoucího autobusového terminálu.

13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019

Níže stav trati mezi tramvajovým mostem a budoucí konečnou Univerzita.

13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019

Kolejiště konečné univerzita je již kompletní. Kolejnice jsou již položeny v celé smyčce. Jedná se o pevnou jízdní dráhou s upevněním W-Tram. V polovině října jsou zde kolejnice svařovány termitem. Ve větší části obratiště jsou již na sloupech převěsy a výložníky pro uchycení trolejového vedení.

13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019 13. 10. 2019


Konec října 2019

Jak se blíží plánovaný termín zprovoznění tramvajové trati, práce se zintenzivňují. Na Klatovské se stále pracovalo na sítích a tak na křižovatce Klatovská - Kaplířova ještě není napojení tratí vůbec patrné. V Kaplířově ulici je však v části poblíž Klatovské již kolejiště položené.

29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019

29. 10. 2019 29. 10. 2019 V navazujícím úseku před Úřadem práce se pak objevují obrubníky ohraničující jak tramvajovou trať, tak i komunikace. Stojí zde sloupy trolejového vedení a na nich i lampy veřejného osvětlení.

29. 10. 2019 29. 10. 2019 Ve smyčce budoucího terminálu Bory je kolejiště již zabetonované i svařené a pokročilo se v realizaci povrchů. Na sloupech pro trolejové vedení jsou již připravovány první převěsy.

Trať s kolejnicemi na ypsilonových pražcích roste také na náspu za tramvajovým mostem. Násep zde mohl vzniknout až po vybudování kolektoru s přeložkou horkovodu.

29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019

A práce pokračují také v místě křížení s Technickou ulicí, tedy před budovou FAV. Zde bude kolejiště v betonové desce, tedy tzv. pevná jízdní dráha. Za toutu rovinou se obloukem s kolejnicemi na ypsilonových pražcích dostáváme až na konečnou Univerzita, ležící vedle Decathlonu.

29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019 29. 10. 2019


Jak to vypadá v první půlce listopadu 2019?

6. 11. 2019 11. 11. 2019 Díky velmi svižnému tempu způsobenému nasazením mnoha pracovníků i techniky, je na stavbě každý týden viditelný pokrok. Křižovatka Klatovská Kaplířova se zdá zatím stále trochu pozadu, ale ve většině Kaplířovy ulice je již položena tramvajová trať.

11. 11. 2019 11. 11. 2019 Zbývá ještě část před Úřadem práce. Naopak byla napojeno kolejiště z Kaplířovy ulice do nového obratiště Bory. Dalším chybějícím úsekem je v tuto chvíli ještě úsek mezi novým obratištěm Bory a tramvajovým mostem.

11. 11. 2019 11. 11. 2019 Za tramvajovým mostem je kolejiště již v plné délce až na konečnou Univerzita. V první polovině listopadu zde bylo již instalováno také trolejové vedení.

11. 11. 2019 11. 11. 2019 Jedním z míst, kde kolejiště ještě nebylo nedávno spojené, je křížení trati s ulicí Technická před budovou FAV. Nyní je zde již trať také spojená.

11. 11. 2019 11. 11. 2019 V úseku za budouvou FAV směrem ke konečné Univerzita, kde jsou kolejnice na ypsilonových pražcích, je již kolejiště zasypané štěrkem. A dá se zde tak brzy očekávat jeho podbíjení a usazení do definitivní polohy.


Druhá půlka listopadu 2019

20. 11. 2019 21. 11. 2019 Konečně se také začíná pracovat na kolejišti pro odbočení trati v křižovatce ulic Klatovská a Kaplířova. Sítě jsou zřejmě hotové a tak je zde připravené podloží a pomalu se objevují obrubníky.

20. 11. 2019 V Kaplířově ulici ještě chybí kratší úsek kolejí v křižovatce před Úřadem práce. V celé délce pak ještě zbývá kolejiště zakrýt. V křižovatce s kruhovým objezdem na konci Kaplířovy ulice se již objevuje světelná signalizace.

20. 11. 2019 20. 11. 2019 20. 11. 2019 20. 11. 2019

20. 11. 2019 20. 11. 2019 Od pondělí 18. 11. 2019 pracuje na trati přibližně týden dvoucestná podbíječka UST 78 U. Podbíjí koleje s ypsilonovými pražci. Na snímcích z 20. 11. 2019 je zachycena na tramvajovém mostě. Před budovou FAV byly vybudovány nástupiště zastávky Technická a křížení tramvajové trati se stejnojmennou ulicí.

21. 11. 2019 21. 11. 2019 Po tramvajové trati se již prohání různé pracovní stroje. Kromě vozidel pracovníků horního vedení s kolejovým adaptérem a výše uvedené podbíječky jsou to také bagry s kolejovými adaptéry a zde na snímku jeden i s vagónem na štěrk při dosypávání štěrku před konečnou Univerzita.

17. 11. 2019 20. 11. 2019 20. 11. 2019 20. 11. 2019

23. 11. 2019 25. 11. 2019 Koncem listopadu se stupňují práce v křižovatce Klatovská - Kaplířova. Trať musí být kompletně kolejově propojená 30. 4. 2019, na kdy je naplánována zatěžkávací zkouška mostu. Dle požadavku Drážního úřadu na ní mají být dva vozy KT8D5-RN2P.

25. 11. 2019 25. 11. 2019 Přednostně se tak pracuje na koleji ve směru do centra, neboť po té, přes ve Dvořákově nainstalovaný "kaliforňan", se sem vozy dostanou. Trolejové vedení zde ještě v té době nebude a tak vozy budou sunuty dvoucestným bagrem.

25. 11. 2019 25. 11. 2019 25. 11. 2019 25. 11. 2019
Pracuje se samozřejmě i na dalších místech. Např. na konečné Bory probíhá montáž trolejového vedení. Dále také napojování jednoho z posledních úseků před tramvajovým mostem, či v křižovatce před Úřadem práce. Také se konečně objevuje nástupiště nástupní zastávky na konečné Univerizita.

26. 11. 2019 26. 11. 2019 Kolej ve směru do centra je dříve zabetonovaná a dle všeho to vypadá, že zátěžová zkouška bude moci proběhnout.

 


Zatěžová zkouška tramvajového mostu

30. 11. 2019 30. 11. 2019 V sobotu 30. 11. 2019 proběhla již zmiňovaná zátěžová zkouška tramvajového mostu. Zůčastnily se jí vozy KT8D5-RN2P č. 288 a 298. Protože od Klatovské třídy k mostu ještě není nainstalované trolejové vedení, byly sem vozy postupně sunuty dvoucestným bagrem.

30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019

Vozy se sem dostaly přes "kaliforňan" pouze po koleji pro směr do centra a tak jeden musel být protlačen novým obratištěm Bory, aby se dostal na opačnou kolej a vozy mohly být na mostě vedle sebe. Šlo tak o první cestu tramvají po nové trati, byť zatím ještě nejely vlastní silou.

30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019 30. 11. 2019


Cca týden do zahájení tramvajového provozu

9. 12. 2019 9. 12. 2019 Začátkem prosince je trať již kompletní a bylo nataženo trolejové vedení také v Kaplířově ulici. Na Klatovské se buduje nástupiště nové zastávky Borský Park. Zatím však pouze ve směru na Bory. Ve směru do centra bude postaveno až na jaře.

9. 12. 2019 9. 12. 2019 Zbývají dokončit některé povrchy. Pracuje se na chodnících, ale i na zakrytí tramvajové trati. Tam kde je pevná jízdní dráha, tedy z Klatovské, v Kaplířově, stejně jako v obratišti Bory, kolem zastávky Technická a v obratišti Univerzita, je použit litý asfalt zasypaný jemným štěrkem.

9. 12. 2019 9. 12. 2019 9. 12. 2019 Práce probíhají také na chodnících směřující k tramvajovému mostu. Po jeho stranách vedle tramvajové trati bude chodník se stezkou pro cyklisty.

9. 12. 2019 9. 12. 2019 V zastávkách Univerzita a Technická již rostou nové zastávkové přístřešky. Mělo by jít o realizaci zastávek dle návrhu Radka Muziky, tehdy studenta Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.


Zkušební jízdy

11. 12. 2019 11. 12. 2019 Ve středu 11. 12. 2019, krátce po sedmé hodině ráno, vyjíždí na novou trať první zkušební vozy. Protože je u zastávky Dvořákova nainstalován "kaliforňan" pro provoz linky č. 3, dostanou se sem přez něj tramvaje pouze po protisměrné koleji. Na zkušební jízdu tak vyjíždějí obousměrné vozy (Vario LF2/2 IN č. 366 a KT8D5-RN2P č. 298), aby se protisměrným průjezdem nového obratiště Bory dostaly na správnou kolej a následně mohly z druhého stanoviště projet trať ve správném směru.

11. 12. 2019 11. 12. 2019 11. 12. 2019 11. 12. 2019

Z prvního nového obratiště Bory se vydává vůz 366 pomalou jízdou k Univerzitě, zatím co vůz 298 se nejprve ještě vrací projet druhou kolej v Kaplířově ulici. První jízdy probíhají cca rychlostí chůze za dozoru pracovníka horního vedení kontrolujícího dosah sběrače na trolej. Na konečné Univerzita je zkoušeno ovládání výhybky i průjezdy oběma oblouky. Následně odtud jedou zpět na Bory oba vozy souběžnou jízdou pro praktické ověření průjezdního profilu. Kolem hran nástupišť, či rizikových obrubníků se projíždí pomalu a průjezdní profil je hlídán.

11. 12. 2019 11. 12. 2019 11. 12. 2019 11. 12. 2019

11. 12. 2019 11. 12. 2019 Po kontrole míjení v oblouku křižovatky Klatovská - Kaplířova pak vůz 366 odjíždí a vůz KT8D5-RN2P č. 298 ještě jednou míří na konečnou Univerzita a zpět.

Prakticky do posledních chvil se pracuje zejména v nové zastávce Borský park a v jejím okolí. Ta bude zprovozněna pouze ve směru z centra. Opačná nemohla být zatím vybudována, když je po pravé straně komunikace veden obousměrný provoz automobilů. Zastávka tak vyroste až na jaře, neboť nyní přes zimu bude aktivita na stavbě zmírněna. V poslední den před slavnostním zahájením provozu je ještě asfaltován prostor kolejiště. Také je navážena zemina do dělícíh ostrůvků, či prostorů pro trávníky vedle komunikací.

14. 12. 2019 14. 12. 2019 14. 12. 2019 14. 12. 2019

Slavnostní zahájení tramvajového provozu na Borská Pole

19. 12. 2019 Pavidelný provoz na nové trati je zahájen od pondělí 16. 12. 2019. Stále však půjde o zkušební provoz. Celá stavba ještě není zdaleka u konce. Bude ještě pokračovat. Na panelech s informacemi o stavbě je uvedeno dokončení až prosinec 2020, kolaudace je plánována na listopad 2020.


Konec prosince 2019

19. 12. 2019 19. 12. 2019 19. 12. 2019 V prvních dnech provozu po nové trati se objevuje první drobný problém. V okolí zastávky Technická a konečné Univerzita začaly vylézat asfaltové zálivky kolem kolejnic. Tramvaje je po kolejnicích rozjezdily a tramvajím to zde po kolejích velmi klouže. Po pár týdnech vydatného pískování tramvají a několika deštích je naštěstí situace opět trochu lepší :)

Stavební činnost je nyní zastavena a pokračovat se bude zřejmě v únoru 2020.


Porovnávačky

Kolem nové trati se toho nyní moc neděje, tak se podívejme na "porovnávačky" před stavbou a po zahájení provozu.Únor 2020

17. 2. 2020 17. 2. 2020 Přibližně do poloviny února byl stavební ruch na Borech přerušen. Následně se pracuje např. na dokončování některých chodníků a od 17. 2. 2020 je pak pro dopravu uzavřena křižovatka Klatovská - Kaplířova - U Borského parku, s vyjímkou směru z Klatovské do Kaplířovy. Začíná se s rekonstrukcí této křižovatky, při které bude vybudována také tramvajová zastávka pro směr do centra. Během prvního dne uzavírky je frézován asfalt, jak ukazují fotografie. Tramvaje projíždí bez omezení.

19. 2. 2020 Také během těchto stavebních prací mizí další část staré konečné Bory, respektive její vjezd a výstupní zastávka. V těchto místech bude rozšířená křižovatka, respektive nové jízdní pruhy a záliv autobusové zastávky.

19. 2. 2020 22. 2. 2020 22. 2. 2020 22. 2. 2020

24. 2. 2020 24. 2. 2020 Koncem února 2020 tak tramvaje opět projíždějí staveništěm. Kromě křižovatky se pracuje také na části Klatovské třídy, tedy úseku vozovek směrem do centra.


Jaro 2020

15. 3. 2020 9. 4. 2020 9. 4. 2020 Na jaře se pracuje na dokončování povrchů chodníků, ale také cyklostezek. Navážena je také nová zemina na dělící ostrůvky a trávníky podél komunikací. Bohužel však není hned vyseta kvalitní tráva a tak prostor zarůstá náletovou zelení.

Ještě začátkem května 2020 se na Klatovské třídě pod vozovkou směrem do centra, ale i v ulici U Borského parku a pod silnicí od Litic, pracuje na sítích. Postupně pak přicházejí na řadu také nové povrchy.

30. 4. 2020 30. 4. 2020 30. 4. 2020 30. 4. 2020 30. 4. 2020 30. 4. 2020 9. 5. 2020 9. 5. 2020 18. 5. 2020 18. 5. 2020 18. 5. 2020 19. 5. 2020

K3R-NT č. 312 u tramvajového mostu na Borech 9. 5. 2020 18. 5. 2020 Za přestupním uzlem Bory, směrem k tramvajovému mostu, je v polovině května 2020 budován také druhý chodník.

 

S postupujícími pracemi v křižovatce Klatovská, Kaplířova, U Borské parku je zde v přilehlém úseku Klatovské třídy budováno konečně také nástupiště tramvajové zastávky pro směr do centra.

22. 5. 2020 22. 5. 2020 25. 5. 2020 25. 5. 2020 2. 6. 2020 2. 6. 2020 9. 6. 2020 9. 6. 2020

Souprava 252+253 odbavuje v nové zastávce Borský park 16. 6. 2020 Zastávka Borský park ve směru do centra je obsluhována od soboty 13. 6. 2020. Od stejného dne je také otevřena křižovatka Klatovská - Kaplířova - U Borského parku pro veškerou dopravu, kde je již funkční světelná signalizace.


Léto 2020

K3R-NT č. 312 v Kaplířově ulici 25. 6. 2020 Souprava 326+198 v Kaplířově ulici 7. 9. 2020 Během léta byly dokončeny chodníky a po té se to na stavbě mnoho neděje. Pouze je ještě dosypána zemina na některá místa. Ostrůvky a dělící pásy v Kaplířově ulice zatím zarůstají bujnou náletovou zelení. V polovině srpna je tato zeleň posekána. Následně je zde prováděn postřik a tato náletová zeleň usychá. Zdá se mi však divné, že se zde dále nic s ní neděje.

Místo s omezenou rychlostí nedaleko zastávky Technická 23. 8. 2020 Místo s omezenou rychlostí nedaleko zastávky Technická 23. 8. 2020 V druhé půlce srpna 2020 se nám také objevila první vada na nové trati. V místě styku různých technologií stavby kolejiště v oblouku před zastávkou Technická směrem do centra, došlo k vybočení kolejí a byla zde omezena rychlost na 20 km/hod. Patrně kolejiště v předcházejímí oblouku, které je uloženo na pražcích, se vlivem horka roztáhlo a zarazilo se o navazující úsek tvořený pevnou jízdní dráhou (zabetonované kolejiště) a tedy zde se vyboulilo. Tramvaje zde mírně začaly škubat již začátkem léta, ale situace se pak zhoršila cca po polovině srpna.

O svátku 28. 9. 2020 probíhala k Univerzitě výluka. Všechny tramvaje linky č. 4 končily již v obratišti Bory a zde navazovaly cca na každý druhý spoj autobusy náhradní dopravy označené 4A k Univerzitě. Během výluky došlo k vyrovnání kolejiště a tedy ke zrušení omezení rychlosti. Na místech kde kolejiště přechází z otevřeného svršku na pevnou jízdní dráhu se objevilo dodatečné zasypání štěrkem v délce několika metrů.

Kontrola opraveného kolejiště nedaleko zastávky Technická 28. 8. 2020 SU 618 na výlukové lince 4A na Borech 28. 9. 2020 Opravené kolejiště s dodatečnou zásypkou štěrkem 30. 9. 2020 KT8D5-RN2P č. 288 projíždí místem změny technologie stavby kolejiště 30. 9. 2020


Podzim 2020

Vysázené stromu u Decathlonu 17. 10. 2020 V druhé polovině října se rozbíhá výsadba stromů. Jedná se o součást stavby prodloužení tramvajové trati na Borská pole a vlastně také o náhradu vykácených stromů. První se objevují v obratišti Univerzita a postupně také u konečné Bory. Stromy přibydou v některých místech i podél Kaplířovy ulice, u parkoviště u křižovatky Klatovská - Kaplířova a pár se jich objeví i uprostřed kruhového objezdu.

Vysázené stromy v obratišti Univerzita 21. 10. 2020 Vysázené stromy v obratišti Univerzita 23. 10. 2020 Vysázené keře u protihlukové zdi na Borech 21. 10. 2020 Příprava na výsadbu stromů na Borech 22. 10. 2020

Souprava 252+253 u zastávky Technická 21. 10. 2020 KT8D5-RN2P č. 292 přijíždí k univerzitě 21. 10. 2020 Na co však bohužel stále nedošlo, je nějaké vzhledná úprava trávníků. V ostrůvcích kolem vozovek i v okolí trati je všude jen náletová zeleň, v zadní části trati k univerzitě ani často zemina není pěkně upravená k obrubníkům. Příkladným je tak pouze nový trávník jiného investora u později postavené nové haly vedle trati u zastávky Technická.


Zima 2020

Terminál Bory Dočasný přístřešek na konečné Bory 5. 12. 2020 Ačkoliv tramvaje po nové trati jezdí již rok, některé věci na místě stále nejsou ideální. Sice je terminál Bory již v provozu, ale dosud zde chybí definitivní zázemí pro řidiče i pro cestující. Řidiči zde mají provizorní buňku a cestující v prosinci 2020 dostaly k dispozici alespoň dočasně přístřešek na nástupní autobusové zastávce. Definitivní zázemí a zastřešení tramvajových zastávek by mělo být zvláštní stavbou, která bude však realizována patrně až v roce 2022. :(

Odkládání této stavby považuji za nešťastné. Cestující zde přestupující z příměstských autobusů na tramvaj zde nemají přístřešky před deštěm, nebo možnost se schovat ve stínu a někteří nepřizpůsobiví nosí bahno do tramvají, jak si zkracují cestu přes zdejší "bahniště".

Panel s odjezdy na konečné Bory U výstupní tramvajové zastávky Bory se v půlce listopadu 2020 objevuje větší panel inteligentní zastávky, na kterém se zobrazují všechny tramvajové i autobusové spoje, které z terminálu Bory odjíždějí.

Připomínka stavby nové tramvajoé trati Na dvou místech jsou zde umístěny dva velké kameny s tabulkou připomínající stavbu nové tramvajové trati a jejího financování z fondů EU. Jeden se nachází poblíž křižovatky Kaplířova - Klatovská a druhý u terminálu Bory.


2021

Od 1. 4. 2021 se na Borech konečně upravují trávníky. V loňském roce, zde vyrostla pouze náletová zeleň. Ta byla v srpnu posekána. Následně byl proveden postřik a veškerá zeleň zde uschla, viz výše. Nyní v prvních dubnových dnech 2021 je zemina ve veškerých ostrůvcích a podél komunikací zorána, jsou ještě vybírány velké kameny a následně je vyset nový trávník.

Souprava T3R.PLF 331+332 na Borech, v pozadí probíhá výsadba trávníků 4. 4. 2021 Výsadba trávníků 4. 4. 2021 Výsadba trávníků 4. 4. 2021 Souprava 352+353 na Borech, výsadba trávníků 4. 4. 2021

Postupně také na dalších místech kolem trati k univerzitě dochází k vysetí nových trávníků.

Souprava 330+263 u zastávky Technická 15. 4. 2021 K3R-NT č. 314 v zastávce Technická 15. 4. 2021 KT8D5-RN2P č. 295 na konečné Univerzite, kde proběhlo vysetí trávníků  15. 4. 2021 Výsadba trávníků 15. 4. 2021

Odvoz původní lávky přes dálniční přivaděč 10. 5. 2021 Odvoz původní lávky přes dálniční přivaděč 10. 5. 2021 Během jara 2021 se objevují v tisku informace o zahájení stavby plánovaného parkoviště P+R v sousedství terminálu Bory. Zajímavostí s tím související byl odvoz původní lávky, která vedla přes dálniční přivaděč před stavbou tramvajového mostu a po jejím snesení zde dosud ležela na pozemku vedle silnice.

Odvoz původní lávky přes dálniční přivaděč 10. 5. 2021 10. 5. 2021 byla čtyřicetimetrová lávka pomocí velkého jeřábu naložena na dlouhý podvalník stojící na dálničním přivaděči u tramvajového mostu. Dopravce APB ji následně odvezl k tunelu Valík, kde zatím čeká na další využití.

3. 9. 2021 Tady ještě pár snímků z tramvajové trati, jejíž okolí je již pěkně upraveno a když se nové trávníky se zazelenaly. Jen těsně před konečnou Univerzita by si terén ještě zasloužil vyrovnat, či alespoň dohrnout zeminu k rozvaděči na snímku.

Souprava 328+248, Kaplířova ulice, 2. 9. 2021 Souprava 332-281 mezi zastávkami Bory a Technická 3. 9. 2021 KT8D5-RN2P č. 298 mezi zastávkami Technická a Bory 3. 9. 2021 K3R-NT č. 313 u zastávky Technická 3. 9. 2021

Parkoviště vedla terminálu Bory Na stavbě parkoviště se toho od jara mnoho neděje. Kromě práce na kanalizaci, pak během léta plocha slouží spíše jen jak skládka materiálu. Práce na stavbě parkoviště se pak rozbíhají až na podzim. Parkoviště by mělo mít 318 míst a mělo by být dokončeno do konce roku 2021. Součástí stavby je také dokončení okolních chodníků, cyklostezek a vysázení dalších stromů.

Prostor budoucího parkoviště Bory 12. 7. 2021 Prostor budoucího parkoviště Bory 28. 10. 2021 Prostor budoucího parkoviště Bory 8. 11. 2021 Prostor budoucího parkoviště Bory 17. 12. 2021

Terminál Bory Cestující, kterých teď díky parkovišti ještě přibude, však stále čekají na dokončení terminálu. Kromě chybějících laviček a přístřešků na zastávkách by se měly objevit i menší stavby s prodejnami občerstvení a zázemím pro řidiče. Realizace by snad měla být v roce 2022.


2022 - Stavba zázemí terminálu Bory

Ploty naznačující zahájení stavby na terminálu Bory a KT8D5-RN2P č. 292 - 29. 9. 2022 T3R.P č. 243+244 na Borech 29. 9. 2022 Začátkem roku 2022 se v tisku objevily informace o stavbě zázemí terminálu Bory se zahájením v červnu 2022. Celé léto se však nic neděje, až konečně koncem září se na místě objevují ploty, které signalizují začátek stavby.

Později se i na místě objevují informace, že stavba probíhá od října 2022 do června 2023.

Stavba zázemí terminálu Bory 20. 10. 2023 Stavba zázemí terminálu Bory 20. 10. 2023 Stavba zázemí terminálu Bory 20. 10. 2023 Stavba zázemí terminálu Bory 20. 10. 2023

Stavba zázemí terminálu Bory 17. 1. 2023 Na stavbě se tak pokračuje i přes zimu. Postupně se objevují betonové základy a později již rostou cihlové budovy do výšky. Snímky zachycují postupný stav v lednu až březnu 2023.

Stavba zázemí terminálu Bory 17. 1. 2023 Stavba zázemí terminálu Bory 13. 3. 2023 Stavba zázemí terminálu Bory 10. 4. 2023 KT8D5-RN2P č. 295 na Borech 10. 4. 2023

V polovině dubna jsou pak instalovány konstrukce pro zastávkové přístřešky.

Souprava 344+345 na Borech 18. 4. 2023 Souprava 344+345 na Borech 18. 4. 2023 Souprava 344+345 na Borech 18. 4. 2023 KT8D5-RN2O č. 290 na Borech 24. 4. 2023

Bory 16. 6. 2023 Bory 16. 6. 2023 Další obrázky pocházejí z poloviny června 2023. Prostranství jsou již vydlážděna, dolní část většího objektu je již obložena a pracuje se na omítkách horní části objektu. Přístřešky jsou dokončené, ale zatím stále za hradbou. Objevují se také záhony. Jen se mi zdají nedostatečné prostory pro kořeny stromů, které jsou také na vizualizacích.

Bory 16. 6. 2023 Bory 24. 6. 2023 Bory 24. 6. 2023 Bory 24. 6. 2023

Bory 29. 6. 2023 Poslední práce jsou dokončované během července 2023. Na budově jsou např. troje hodiny směřující na různé strany a přibyly i nápisy TERMINÁL BORY. Celý prostor je po odklizení plotů přístupný od 1. 8. 2023, avšak vnitřní prostory jsou zatím prázdné. Místo hlídá také kamerový systém, tak doufejme, že zde nebude rychle docházet k nějakému vandalismu.

Terminál Bory 1. 8. 2023 Terminál Bory 1. 8. 2023 Terminál Bory 1. 8. 2023 Terminál Bory 1. 8. 2023
 

Podobné stránky:
Slavnostní zahájení tramvajového provozu na Borská Pole
Dojedou někdy tramvaje na Borská Pole? (Co předcházelo stavbě)
Plánované tramvajové tratě
Co nás čeká v tramvajovém provozu?
Dynamický dispečink
Inteligentní zastávky
Vozovna Slovany
Napájení tramvají
Zajímavé rekonstrukce tratí na přelomu 80. a 90. let
Rekonstrukce Sadů Pětatřicátníků 2003 - 2004 (v rubrice Z provozu)
Rekonstrukce mostu U Jána 2005 - 2006
Rekonstrukce Slovanské aleje 2006
Rekonstrukce Karlovarské třídy 2009

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer a autoři uvedení na fotografiích

NAVRCHOLU.cz